مدل ساختاری بتن محصور توسط مواد کامپوزیت با الیاف پیشرفته

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARTE-2-18_007

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1402

Abstract:

پلیمرهای تقویت شده با فیبر (FRP) یا پلاستیک های تقویت شده با فیبر به خاطر خواص بی نظیرشان به طور وسیع در زیر ساختهای عمرانی به کار رفته اند. مزیت کامپوزیتهای FRP قدرت بیشتر یا نسبت سختی به وزن بیشتر فرم شکل پذیر در طراحی و سکون (واکنش ناپذیزی) شیمیایی دائمی در بیشتر محیط های عمرانی را شامل می شود. به هر حال مکانیزم رفتار FRP پوشیده شده در ستون تقویت شده با بتن هنوز به خوبی درک نشده است. هدف کلی این پژوهش ایجاد یک مدل سراسری از بتن محصور شده از طریق مطالعات آزمایشگاهی قوی است. در این مطالعه بیشتر از ۲۰۰ ته ستون با پوشش کامپوزیت تحت فشار محوری تست شده از آزمایشگاهی شامل قدرت بتن مسط انواع کامپوزیت ها و ضخامت لایه (پوشش) می باشند. پاسخ های فشار محوری و متقاطع بررسی شده اند. ضریب محصوریت K از نتایج آزمایشگاهی و بر مبنای معادله ریچارت بدست آمده است. بنابراین یک مدل ترکیب کننده از بتن محصور شده پیشنهاد شده است.

Keywords:

پلیمرهای تقویت شده با فیبر (FRP) , مدل ترکیب کننده از بتن محصور شده

Authors

علی رضا روحانی

کارشناسی ارشد، رشته سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، ایران