طراحی مدل سازمان کثرت گرا درصنعت هوایی

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NOWAV-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

این مطالعه با رویکردی توصیفی-پیمایشی درصدد طراحی مدل سازمان کثرت گرا در صنعت هوایی ایران است. مسئله اصلی تحقیق این است که صنعت هوایی در حال حاضر به لحاظ عناصر اصلی سازمان فاقد توان لازم جهت تعامل مثبت با عناصر متکثر و تناقض گونه محیط بیرونی و درونی سازمان است. به همین منظور، ۵۴ مولفه اصلی سازمانهای کثرت گرا از روی ادبیات موضوع استخراج و سپس هشت مولفه اصلی در محیط صنعت هوایی از طریق اجرای فن دلفای و با حضور ۳۰ تن از اساتید دانشگاهی و خبرگان صنعتی استخراج گردید. سپس مدل مفهومی سازمان کثرتگرا در صنعت هوایی از روی ۸ مولفه یا سازه اصلی حاصل، شناسایی و ترسیم گردید. در ادامه پرسشنامهای جهت آزمون فرضیات تهیه و پایایی و روایی پرسشنامه از طریق آزمون های آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی شد. در نهایت، آزمون فرض برای ۱۶ فرضیه، از طریق تحلیل مسیر و معادلات ساختاری انجام گردید و پس از آن، مدل مفهومی مورد تایید قرار گرفت. این تحقیق نشان داد که مولفه های اصلی یک سازمان کثرت گرا شامل تنوع ذینفعان محیطی، ساختار متکثر، فناوری غیرتکراری و منابع انسانی متنوع موجب تمایل سازمان به کثرت گرایی و سپس ظهور مولفه هایی مثل تفکیک افقی، شبکه سازی و گرایش به نقشه راه می شوند و هر یک دارای رابطه ای قوی با یکدیگر می باشند. بعلاوه، شاخص های مهم و اثرگذار هر سازه نیز از روی ادبیات موضوع مشخص گردید.

Authors

Mohammad ALi Sarlak

دانشگاه پیام نور

Seyed Ali Akbar Ahmadi

دانشگاه پیام نور

Amir Hosein Amir Khani

دانشگاه پیام نور

Amir Nikzad

دانشگاه پیام نور

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Hamel, G. “The Future of Management” Harvard Business School Press, ...
 • Davenport, T.H. Leibold, M. and Voelpel, S.” Strategic Management in ...
 • Schlender, L. and Matcham, A. “The Effective Organization: The Nuts ...
 • Morgan, G. “Images of Organization “۱۱th Edition, California Thousand Oaks ...
 • Williams, C.C.”Rethinking the Future of Work: Directions and Visions” Palgrave ...
 • Baghramian, M. and Ingram, A. “Pluralism: The Philosophy and Politics ...
 • Dale, R. Dietrich, E. and Chemero, A. “Explanatory Pluralism in ...
 • Kellert, S.H. Longino, H.E. and Waters, C.K. “Scientific Pluralism” Minneapolis: ...
 • لیتل، د. "تبین در علوم اجتماعی: درآمدی به فلسفه علم ...
 • Daft, Richard L. "New Era of Management" Southwestern USA: Thomson, ...
 • Curtis, K. “Total Quality and Management Philosophies” The Textbook of ...
 • Schein, E.H. “Organizational Culture and Leadership” ۴th Edition, San Francisco: ...
 • Uhl-Bien, M. Marion, R. and McKelvey, B. “Complexity Leadership Theory: ...
 • Manville, B. and Ober, J. “Beyond Empowerment: Building a Company ...
 • Morgan, G. “Images of Organization” California, Thousand Oaks: SAGE Publications, ...
 • Van de Van, A.H. and Engleman, R.M. “The Leadership Problem-Balancing ...
 • Denis, J.L. Langley, A. and Rouleau, L. “Strategizing in Pluralistic ...
 • Lowendahl, B. and Revang, A. “Challenges to Existing Strategy Theory ...
 • Mohanty, R.P. “Managing Our Pluralistic Organization” Work Study, ۴۱, pp. ...
 • Denis, J.L. Lamothe, L. and Langley, A. “The Dynamics of ...
 • Cox, T. “Creating the Multicultural Organizations: A Strategy for Capturing ...
 • Whitley, R. “The Intellectual and Social Organization of the Science ۲nd ...
 • Knudsen, C. “Pluralism, Scientific Progress, and the Structure of Organization ...
 • Parhizgar, K.D. “Multicultural Behavior and Global Business Environments”, The Howorth ...
 • Andrew, H. Rhonda, M. and Engleman “The Leadership Problem-Balancing Pluralistic ...
 • Phaal, R. Farrukh, C.J.P. and Probert, D.R. “Technology Roadmapping-A Planning ...
 • Child, J. Faulkner, D. and Tallman, S. “Cooperative Strategy: Managing ...
 • Jarzabkowski, P. and Fenton, E. “Strategizing and Organizing in Pluralistic ...
 • Hickman, G.R. “Leading Change in Multiple Contexts: Concepts and Practices ...
 • Sarlak, M.A. and Nikzad, A. “Pluralistic Organizations” The New Faces ...
 • Cheung-Judge, M.Y. and Holebeche, L. “Organizational Development: A Practitioner's Guide ...
 • نمایش کامل مراجع