بررسی تاثیرآموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دچار اختلالات تیروئید

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 120

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HCSCONF08_013

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

زمینه و هدف: غده تیروئید با ترشح هورمون های خود نقش مهمی در عملکرد سیستم های بدن دارد و وجود اختلالات تیروئیدی با علائم و درمانهای طولانی مدت می تواند کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار بدهد اما از جمله عوامل موثر بر عملکرد این غده رفتارهای فرد و سبکزندگی وی می باشد بنابراین هدف مطالعه حاضر مروری بر تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دچار اختلالات تیروئید می باشد.روش: این مطالعه به صورت مرور سیستماتیک با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی PubMed ، Scholar ، Medline ، SID ، CINAHL، Scopus ، Elsevier ، Iran Doc و Magiran انجام شد . ۲۵ مقاله در نهایت در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ با تاکید بر مقالات مرتبط ۵ سالاخیر برای بررسی نهایی وارد مطالعه شد.یافته ها: بررسی مطالعات نشان داد آموزش و حمایت به شیوه های مختلف ، سبب افزایش خود کارآمدی بیماران مبتلا به انواع اختلالات تیروئیدیمی شود که این خود در مرور زمان بر کیفیت زندگی آنها تاثیر گذار میباشد .همچنین آموزش میتواند بر عوامل دیگری که با متغیر های موردمطالعه در ارتباط هستند تاثیرگذار باشد.نتیجه گیری: با توجه به مزمن بودن روند اختلالات تیروئیدی، در بین روش های آموزشی گوناگون برای ارتقای خودمراقبتی بیماران مبتلا بهاختلالات تیروئیدی و افزایش کیفیت زندگی آنان، انتخاب روشی مناسب با توجه به شرایط گوناگون از وظایف کادر مراقبت بخصوص پرستاران می باشد.

Authors

محمدحسین تکلیف

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس،ایران

مهلا ایزدی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

مهرانگیز قبیمی

دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران

سعیده عزیزی مهکویه

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران