ارئه روشی نوین برای خوشه بندی شبکه حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مگس میوه

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BECE01_106

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

شبکه های حسگر بی سیم (WSNs) شامل گره های حسگر کوچک با توان باتری ، پردازش و واحد حافظه محدود م ی باشد. دو ویژگی مهم در WSN ها بدون زیرساخت و خودسازمانی است . این ویژگی ها حسگرها را انتخابی مناسب برای چندین کاربرد می کند. هنگام تلاش برای بررسی الگوریتم ها و پروتکل های شبکه های حسگر بی سیم ، باید ویژگی ها و محدودیت های WSNهاا را بررسی کنیم . با این حال، شارژ مجدد باتری در گرههای حسگر امکان پذیر نیست و یا بسیار مشکل است . جنبه اصلی در طراحی الگوریتم های شبکه های حسگر بی سیم ، اطمینان از کارایی انرژی و طول عمر شبکه حسگر است . در این مقاله ، یک روش خوشه بندی با استفاده از الگوریتم مگس میوه ارائه می شود که قادر است مصرف انرژی را بهینه و طول عمر را افزایش و تاخیر را کاهش دهد. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از عملکرد بهتر روش پیشنهادی نسبت به پروتکل NODIC دارد.

Authors

شایسته طباطبائی

گروه کامپیوتر، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران.

سلیمان سخنگو

گروه کامپیوتر، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران.