بررسی ارتباط بین طراحی فضای باز با افزایش مشارکت اجتماعی در تجربیات موفق کشور اسپانیا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CBEAUI07_062

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

فضای باز می تواند گستره مختلف و وسیعی همچون: فضای سبز، فضای عمومی و... را در بر بگیرد. بطور معمول فضای باز فضای ارتباط با دیگران و قابل دسترس عموم که در بیرون از فضای کالبدی اتفاق می افتد تعریف می شود. یکی از مهم ترین عواملی که به تداوم حیات بشر کمک کرده همکاری و مشارکت میان انسان هاست ، هدف از انجام پژوهش حاضر شناخت ارتباط مناسب طراحی فضای باز با افزایش مشارکت اجتماعی است به گونه ای که بتوان این عوامل را در یک قالب کلی ارائه کرد تا طراحان و معماران بتوانند با استناد بر آن اهم ، مفاهیم و موارد مورد نیاز در طراحی این فضاها را در نظر بگیرند و آن را اعمال کنند. پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی میباشد. روش گردآوری اطلاعات در آن مطالعات کتابخانه ای و میدانی است که براساس استدلال قیاسی است . و در نهایت با توجه به مولفه های تاثیرگذار بر مشارکت اجتماعی همچون ایجاد حس تعلق فرد به مکان، حس سرزندگی و اجتماع پذیری در طراحی فضاهای باز به افزایش مشارکت اجتماعی دست خواهد یافت .

Authors

شبنم سهیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

جمال الدین سهیلی

دانشیار، گروه معماری ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران