ارزیابی تاثیر پاسخ های مختلف دینامیکی به منظور تشخیص خرابی در سازه ها با استفاده از یک روش بهینه سازی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISSS12_024

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

Abstract:

شناسایی به موقع شدت و محل وقوع خرابی در سازه ها و به طور کلی کنترل سلامت آن ها از موضوعات بسیار مورد توجه در دنیای امروز است. بسیاری از سازه ها در طول عمر خود دچار خرابی های مختلفی می شوند. عموما خرابی در سازه ها در ابتدا به صورت موضعی رخ داده و با گذشت زمان گسترش پیدا می نماید که در نهایت منجر به وقوع شکست در آن ها می گردد. یکی از روش های غیرمخرب تشخیص خرابی در سازه ها استفاده از پاسخ های دینامیکی مب باشد. در این مطالعه عملکرد پاسخ های دینامیکی شتابف سرعت و تغییر مکان به منظور شناسایی خرابی ارزیابی می گردد. به منظور بررسی عملکرد پاسخ های مختلف خرپا و قاب دارای ۳۱ و ۷۰ المان در نرم افزار متلب و به روش اجزاء محدودی مدل سازی می گردند. با استفاده از الگوریتم جایا شدت و و موقعیت خراب سازه ها با تبدیل مسئله شناسایی خرابی به یک مسئله بهینه سازی تعیین می شوند. نتایج، عملکرد بهتر پاسخ شتاب سازه را در یافتن مکان و شدت خرابی نسبت به پاسخ های سرعت و تغییر مکان بیان می نماید.

Authors

نیلوفر شفائی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، دانشگاه شمال، آمل

سیدمحمد سیدپور

دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال، آمل

سعید فلاحیان

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال، آمل