بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی دربیمارستان طالقانی چالوس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HPMECONF08_017

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

Abstract:

مدیریت صحیح و کارآمد پسماندهای بیمارستانی به دلیل دارا بودن پتانسیل عفونت زایی و وجود زائدات خطرناک، امری اجتناب ناپذیر است و رسیدن به این هدف تنها با شناخت کمی و کیفی پسماندهای بیمارستانی و آگاهی از نحوه تفکیک، جمع آوری، تصفیه و در نهایت انتقال و دفع آن ها امکا نپذیر میگردد . هدف از این پژوهش،تعیین وضعیت بهداشتی و ویژگی های کمی و کیفی پسماندهای بیمارستان طالقانی چالوس می باشد که نتایج آن می تواند سیاست گذاران بخش بهداشت و درمان را در جهت برنامه ریزی جامع و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی یاری رساند. در این مطالعه که از نوع توصیفی - مقطعی می باشد، روندکار با بازدیدهای میدانی از بخشهای مختلف بیمارستان ونحوه جمع آوری پسماندها و محل دفع نهایی آنها و نیز مصاحبه از مسئول بهداشت محیط بیمارستان صورت گرفت. تعداد کل تخت فعال بیمارستان ۱۸۰تخت و مجموع زباله های تولیدشده به میزان۱۲۴۰ کیلوگرم در شبانه روز می باشد.نتایج تحقیق نشان داده که با تفکیک پسماندها ازمبدا، برچسب گذاری پسماندها ، بی خطرسازی زباله های خطرناک با دستگاه هیدروکلاو و تولید زباله های عفونی بیمارستان به میزان کمتر از ۲۵درصد اعلام شده سازمان بهداشت جهانی ، مدیریت پسماند های بیمارستان در وضعیت مناسبی قرار دارد .

Authors

مسعود کیا دلیری

استادیار تمام وقت گروه محیط زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن،ایران

آرزو انگورج تقوی

دانشجوی دکتری محیط زیست، واحدتنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران