استفاده بهینه از خدمات فناوری اطلاعات در سلامت منابع انسانی شهرداری ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INFM11_024

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

Abstract:

ارتباطات الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدیرا در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می شود عقب افتادن از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن درعرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. با توجه به اینکه تکنولوژی اطلاعات صرفنظر از موقعیت جغرافیایی در تمامیشئون زندگی وارد شده است و شرکت ها و حکومت ها و افراد همگی خواهان بهره مندی از این انقلاب اطلاعاتیهستند لذا به نظر می رسد جامعه و به طور اخص جامعه ایرانی نیز خود را به این نوع فن آوری جدید مجهز نمایدو این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه اطلاعاتی دارد. فناوری ارتباطات، با گسترشروز افزون و همه جانبه علوم فناوری رایانه، استفاده از وسایل جانبی آن و یکپارچه شدن و ادغام هر یک از سیستمها در یکدیگر به اتفاق افتاد. در حقیقت امروزه، سیستم های اداری و سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلیشان ایجاد و بهبود ارتباطات است. نوعی ارتباطات از لحاظ ارتباطات تجاری از اهمیت به سزایی برخوردار است.سازمان ها و شهرداری ها به ارزش واقعی اطلاعات به هنگام یا کیفیت پی برده اند و در بازارهای پیچیده امروزی،نبود ارتباط با منابع اطلاعات به معنای از دور خارج شدن سازمان و به دست آوردن ارتباطات درست و با کیفیت ومربوط به معنی هماهنگی و سازوکار بودن سازمان با محیط و جوابگو بودن نسبت به تغییرات است.

Authors

مریم کوبیدان ورنوسفادرانی

مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ها ، کارشناس کارگزینی شهرداری خمینی شهر اصفهان