نقش وکارکرد انواع شتابدهنده های شرکتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EINB07_001

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

Abstract:

در طول سال های گذشته، شتابدهنده ها به عنوان یک شکل متمایز ومحبوب از سازمان های میانجی در اکوسیستم کارآفرینی ظاهر شدند که نقشی کلیدی در حمایت از فعالیت های کارآفرینی و نوآوری داشتند. با وجود رشد قابل توجهی که در زمینه تحقیقات شتابدهنده ها انجام شده است،اما هنوز درک کمی از نحوه عملکرد اشکال مختلف شتابدهنده ها و نتایجی که در زمینه های مختلف ایجاد می کنند وجود دارد.تحقیقات قبلی بیشتر در زمینه ی شتابدهنده های مستقل و یا برنامه های شتابدهنده شرکتی متمرکز بودند.با این حال، اخیرا مدلهای شتابدهنده جدیدی ظهور کردهاند که پدیده شتابدهنده شرکتی را متنوعتر کرده است. هدف از این مقاله مروری بر انواع مختلف شتابدهنده های شرکتی و ویژگی های هرکدام از آن هاست تا مدیران کسب وکار را برای نتیجه گیری وانتخاب شتابدهنده شرکتی مناسب کمک کند.

Authors

فاطمه امین صفار

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی

ابوالفضل باقری

استادیار گروه سیاست فناوری و نواوری مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور