نگاشت و یکپارچه سازی پارادایم های مدیریت زنجیره تامین در قالب چارچوب LARSIS

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EINB07_013

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

Abstract:

پارادایم های مختلفی در مدیریت زنجیره تامین مطرح هستند و شناخته شده ترین این پارادایمهای مدیریتی، پارادایم های ناب، چابک، تاب آوری و پایداری می باشند. با این حال، به دلیل تغییرات مستمر محیط های کسب و کار و زنجیره های تامین، همواره چالش هایی جدید برای زنجیره های تامین پدید می آید که لزوم توسعه چارچوب های جدید و متناسب با چالش های پدید آمده و مبتنی بر پارادایم های مرتبط را افزایش داده است. در این مقاله، ضمن گذری بر مفاهیم پارادایم های مدیریت زنجیره تامین، بر اساس مرور ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش ها، به توسعه یک چارچوب مفهومی مشتمل بر شش پارادایم موسوم به لارسیس (LARSIS) پرداخته شده است.

Authors

محسن چشم براه

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

صفورا بهشتی کیا

پژوهشگر حوزه مدیریت کسب و کار