بررسی چالش ها و محدودیت های انتخاب قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSPC14_001

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

Abstract:

این مقاله با هدف بررسی چالش ها و محدودیت های انتخاب قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی تدوین شده است تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسائل مهمی است که داوری های بازرگانی بین المللی مطرح و واجد اهمیت خاصی است. مساله اصلی این پژوهش بدین صورت بود که چالش ها و محدودیت های انتخاب قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی شامل چه مواردی می باشد؟ این پژوهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسیدکه عوامل مختلفی همچون تقاب نسبت به قانون ، قواعدآمره ونظم عمومی وهمچنین می توان به محدودیت ها وچالش های حاکم بر انتخاب داوران در تعیین قانون حاکم در داوری تجاری بین المللی اشاره نمود .یافته های این پژوهش نشان می دهد که پذیرفتن قاعده حاکمیت اراده به آن معنی نیست که متعاملین حق انتخاب هر قانونی(حتی قانون غیر مربوط با قرارداد) را داشته باشند بلکه باید بین قرارداد و قانون منتخب طرفین ارتباط وجود داشته باشد. در صورتی که متعاملین این نکته را رعایت نکنند، قانون منتخب آنها قابل اجرا نخواهد بود. همچنین نتایج نشان می دهد که طرفین باید مقررات مربوط به قواعد امری و نظم عمومی کشور محل ایجاد و محل اجرای قرارداد را رعایت کنند در غیر اینصورت از اجرای قرارداد آنها جلوگیری خواهد شد با وجود محدودیت های فوق، اراده طرفین در تعیین قانون صلاحیت دار برای حکومت بر قرارداد بطور غیر مستقیم کنترل خواهد شد.

Keywords:

محدودیت ها , انتخاب قانون حاکم , داوری های تجاری بین المللی

Authors

ام البنین رجبی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل دانشگاه آزاد صفادشت