تحلیل محتوای کمی و کیفی فصل سوم کتاب شیمی دهم چاپ ۱۴۰۲ به روش ویلیام رومی و با توجه به ساحت های شش گانه ی تعلیم و تربیت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHEDU-5-4_003

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

Abstract:

برنامه و محتوای کتاب درسی یکی از عناصر مهم نظام اموزش و پرورش است و در تحقق اهداف آموزش و پرورش نقش اساسی دارد. تحلیل محتوا، از روش های مهم پژوهش است که می توان با استفاده از این روش به طور نظام مند و عینی، ویژگی کتاب های درسی را مورد مطالعه قرار داد. هدف این پژوهش، تحلیل محتوای فصل۳ کتاب شیمی دهم می باشد. در پژوهش حاضر کتاب شیمی دهم از منظر تناسب آن با برنامه درسی ملی برای تجزیه و تحلیل درنظر گرفته شده است. برطبق فراوانی های بدست آمده، بیشترین توجه مربوط به ساحت علم (۳۲%) وکمترین توجه مربوط به ساحت اخلاق (۸%) است. بر اساس روش ویلیام رومی ضریب درگیری محاسبه شده برابر با ۴۲۸/۰ بدست آمده که  این مقدار از نظر ویلیام رومی نشان دهنده ی فعال بودن متن است. بررسی تصاویر کتاب بیانگر این می باشد که ۳۴ % تصاویر کاملا منطبق با متن کتاب درسی بوده و در ۷۹% از تصاویر از فنون برجسته سازی بهره برده اند. همچنین با بررسی تدریس پذیری فصل ۳ کتاب درسی و یادگیری پذیری آن برمبنای مولفه های تعریف شده، دریافتیم که تدریس پذیری و یادگیری پذیری محتوای آن به ترتیب ۸۸% و ۷۹% می باشد.

Keywords:

تحلیل محتوا , فعال و غیر فعال بودن متن کتاب درسی , روش ویلیام رومی , یادگیری پذیری , تدریس پذیری

Authors

عاطفه کوه دار

دبیر آموزش و پرورش نظرآباد البرز، ایران