CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی نقش شبکه معابر در ترافیک شهری با استفاده از GIS

عنوان مقاله: بررسی نقش شبکه معابر در ترافیک شهری با استفاده از GIS
شناسه ملی مقاله: JR_TMSJR-17-2_002
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد حجاری طاهری - دانشجوی کارشناسی ارشد عملیات ترافیک، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
حمید پناهی - استادیار مدیریت راهبردی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
اسفندیار تباشیر - استادیار مدیریت ایمنی ترافیک، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: از نظر شهر سازی شبکه های ارتباطی مهم ترین و حساس ترین فضاهای عمومی یک شهر را تشکیل می دهد، زیرا علاوه بر اینکه درصد زیادی از اراضی شهر ها به  این فضا ها اختصاص یافته است، مهمترین عنصر شکل دهنده شهر و محل اتصال و ارتباط فضا ها و کاربری های شهری به یکدیگر به شمار می آید. با توجه به وضعیت ترافیک سنگین شهر کاشان در هسته مرکزی شهر و به وجود آوردن انواع مشکلات اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی و زیست محیطی این پژوهش با هدف بررسی نقش شبکه معابر در ترافیک شهر کاشان با استفاده  از GIS صورت گرفته است.روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی – تحلیلی (توصیف از نوع توصیف مکانی) است. جامعه آماری در این تحقیق تمامی شبکه معابر شهر کاشان و عناصر مرتبط و کاربری های پیرامون آن می باشد. نقشه های موجود جهت تهیه نقشه رقومی شهر کاشان به کارگیری شده و این مپ ها از طریق مشاهدات میدانی به روز گردیده است. اطلاعات مربوط به شبکه‎ ‎ معابر از طرح تفصیلی شهر و میزان شلوغی معابر را از گوگل مپ به دست می‎ ‎آید.یافته ها: یافته ها حاکی از آنست که مقادیر شاخص های چیدمان فضایی در خیابان های شهید رجایی، آیت اله کاشانی، باباافضل و شهید بهشتی بیشتر از معابر دیگر می باشد. همچنین تراکم مراکز تجاری، بهداشتی – درمانی و آموزشی بیشتر در این محدوده قرار گرفته است و عرض معابر در این محورها کم  و تعداد تقاطع ها زیاد و فاصله آنها از یکدیگر کم می باشد.نتایج: روش چیدمان فضا در این پژوهش به ما نشان داد که ترتیب قرارگیری فضا ها در کنار یکدیگر تاثیری مستقیم بر نحوه استفاده از فضاهای شهر کاشان دارد. همچنین در بحث کاربری های پیرامون شبکه معابر نقشه های بدست آمده نشان داد بیشترین میزان جذب سفر مربوط به مناطق مرکزی همان بافت تاریخی شهر کاشان می باشد و حومه های شهری که دارای راه های ارتباطی منظم تری می باشد دارای میزان جذب سفر کمتری می باشد. در بافت مرکزی شهر با کم شدن عرض معبر ترافیک بیشتر می شود. همچنین با توجه به آن که ناهمگونی، خصوصیت معمول بسیاری از شبکه های پیچیده است این ناهمگونی را می توان در سطح شبکه های ارتباطی شهر کاشان مشاهده نمود.

کلمات کلیدی:
شبکه معابر, ترافیک شهری, تحلیل فضائی, شهر کاشان, GIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1900933/