شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بی نظمی ترافیکی در بزرگراه ها

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TMSJR-12-4_007

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

Abstract:

حمل ونقل به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر رونق اقتصادی، از طریق جابه جایی بار و مسافر، زمینه های امکان دسترسی به رفاه و تسهیلات ملی را افزایش می دهد. مطالعه بخش حمل ونقل به عنوان پیش نیاز و زیربنای توسعه، دارای نقش اساسی و کارآمد در باروری امکانات و استعدادهای بالقوه جوامع بوده و موجب برقراری تقویت هرچه سریع تر و گسترده تر بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها می شود. ازسوی دیگر گسترش تسهیلات و زیرساخت های حمل ونقل علی رغم ایجاد مزایای بسیار برای شهروندان به عنوان یکی از عوامل افزایش روزافزون تصادفات نیز محسوب می شود. در سال های اخیر، دست اندرکاران حوزه حمل ونقل، تلاش کرده اند تا با استفاده از روش های مدیریت ترافیک، وضعیت ترافیک و ایمنی را بهبود بخشند. در این میان، بی نظمی ترافیک به عنوان یکی از معضلات اساسی رفتار ترافیکی در شبکه معابر و به خصوص بزرگراه ها و آزادراه ها تبدیل شده است که درصورت شناسایی عوامل آن و با استفاده از راه کارهای نوین، می توان تا حدود زیادی آن را بهبود بخشید. از این رو در تحقیق جاری سعی می شود عوامل موثر بر بی نظمی ترافیک شناسایی و اولویت بندی شوند. لذا ابتدا عوامل موثر بر بی نظمی ترافیک مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته است؛ سپس با به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice میزان اولویت هر یک از عوامل تعیین شده است. برای این فرآیند از نظرات کارشناسی از طریق پرسش نامه و با جامعه هدف خبرگان و کارشناسان استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که عوامل انسانی با ۲/۳۹ درصد در مرتبه اول، عوامل مدیریتی با ۶/۲۴ درصد در مرتبه دوم، عوامل ترافیکی با ۵/۲۰ درصد در مرتبه سوم و عوامل زیرساختی با ۷/۱۵ درصد در مرتبه چهارم قرار دارند.

Keywords:

بی نظمی , ترافیک , مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی , عوامل انسانی , عوامل مدیریتی , عوامل ترافیکی و عوامل زیرساختی

Authors

شهاب حسن پور

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی