تحلیل شاخص های کیفیت ساختمان ها و ریزدانگی قطعات در راستایی توجه به بهسازی بافت فرسوده ی شهری (مطالعه موردی : شهرک های حوزه یک منطقه ده شهرداری شیراز)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF19_013

تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1402

Abstract:

بافت های فرسوده شهری، محلات فرسوده ای در فضای شهری است که مسائل و پیچیدگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شیوه خود را دارد .این محلات به جهت فرسودگی شدید، نبود دسترسی مناسب به خدمات شهری و بهداشتی، وجود مشکلات اجتماعی و امنیتی و آسیب پذیری در برابر زلزله، سیل و آتش سوزی و نیز عدم تطابق با زندگی امروز شهری و شهرسازی مدرن دارای مشکلات رو بنایی و زیر ساختی هستند. بنابراین شناسایی و رتبه بندی بلوک های فرسوده شهری، به عنوان گام اول نوسازی، یک ابزار مهم برای مدیریت شهری جهت برنامه ریزی منابع و سرمایه گذاری در نوسازی شهری است. هدف از این پژوهش، مطالعه ی نمونه ای شهرک حسین آباد که در محدوده ی جنوب غربی منطقه ۱۰ شهرداری شیراز واقع شده است. با استفاده از GIS، شاخص های شناسایی میزان فرسودگی در آن، استخراج تا نقشه های خروجی برای تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های بعدی مورد استفاده قرار بگیرد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است؛ و تلاش می گردد با استفاده از دو ویژگی کیفیت ساختمان ها و ریزدانگی قطعات، بافت های فرسوده یا ناکارامد شهری شناسایی شوند. در این پژوهش از نرم افزاری Excel، Arc GIS و Google earth استفاده شده است. ۹۲۸ قطعه در این شهرک شهری شناسایی و اطلاعات آنها جمع آوری و ثبت گردید. نتایج این پژوهش از لحاظ کیفیت ساختمانی نشان می دهد که در این حوزه ۶۱ درصد قطعات کیفیت ساختمانی مناسب دارند و ۳۶ درصد قطعات، کیفیت مناسب ندارند. میزان قطعاتی که استحکام کالبدی کمی دارند در این شهرک ها زیاد است و می بایست در اولویت برنامه ریزی قرار بگیرد. به لحاظ مقایسه کیفیت ساختمان ها در این شهرک ها، شهرک عرفان نسبت به دو شهرک دیگر وضعیت بهتری دارد و در شهرک شهرک شهید باهنر و گلدشت محمدی به ترتیب در رتبه های بعدی می باشند. در شهرک ها گلدشت محمدی و شهید باهنر می باست موضوع بازسازی و بهسازی ساختمان ها جدی تر دنبال شود. وضعیت واحدهای مسکونی بر حسب دانه بندی نشانگر آن است که ۱۱ % از قطعات، مساحتی زیر ۲۰۰ مترمربع و ۸۹ % قطعات، مساحتی بالایی ۲۰۰ مترمربع دارند که نشان دهنده ی، درشت دانه بودن قطعات این شهرک ها می باشد و ساختار بافت شهری آنها فرسوده نیست.

Authors

رحمت اله استوار

کارشناس فنی و اجرای مغاونت خدمات شهری، شهرداری شیراز

علی جعفری

کارشناس فنی و اجرایی منطقه شش، شهرداری شیراز

محمد دهقانی

کارشناس مالی و ممیزی معاونت خدمات شهری، شهرداری شیراز