کاربرد سویه های Saccharomyces cervisiae و Saccharomyces boulardii در نوشیدنیهای تخمیریبه عنوان پروبیوتیک مخمری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ZISTCONF02_081

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

تخمیر مواد غذایی فرآیندی مطلوب در صنایع غذایی است و میکروارگانیسمها نقش مهمی در این زمینه دارند که یکی از عوامل اصلی توسعه بشریت است. نوشیدنیهای تخمیری یکی از فرآورده های مهم و پرمصرف میباشند که در سالهای اخیر به طور گسترده در برنامه غذایی وارد شده است و به عنوان منبع با ارزش در تولید مواد غذایی فراسودمند مورد استفاده قرار میگیرند. این نوشیدنیها حاوی میکروارگانیسمهای مفیدی هستند که به عنوان پروبیوتیک شناخته میشوند و به سلامت دستگاه گوارش کمک میکنند به عنوان مثال کامبوجا و کفیر از جمله نوشیدنیهای تخمیری هستند. در این پژوهش نوشیدنیهای غیرلبنی تخمیر شده بر پایه موادی چون میوه، سبزیجات و غلات با استفاده ازسویه هایSaccharomyces و اثر آن برکیفیت این نوشیدنیها از جمله عطر و طعم را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج نشان میدهد که استفاده از سویه های پروبیوتیک باعث بهبود قابل توجهی در ویژگی نوشیدنیهای تخمیری و افزایش میکروارگانیسمهای مفید در آنها میشود. به طورکلی در این راستا شناسایی این سویه ها برای تولید نوشیدنیهای تخمیری میتواند در بهبود و تنوع بخشی در صنعت کمک کند. این مقاله مروری با تاکید بر نقش مثبت سویه های Saccharomyces cerevisiae و Saccharomyces boulardii در بهبود سلامت انسان و ارتقاء خصوصیات تغذیه ای نوشیدنیهای تخمیری در بستر الکلی و غیر الکلی، به بررسی انواعی از آنها میپردازد.

Authors

سارا بی طرفان

دانشجو کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی، دانشکده علوم و فناوریهای نوین زیستی، دانشگاه علم و فرهنگ

آتنا یگانه چافجیری

دانشجو کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی، دانشکده علوم و فناوریهای نوین زیستی، دانشگاه علم و فرهنگ

یاسمین یادگاری

دانشجو کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی، دانشکده علوم و فناوریهای نوین زیستی، دانشگاه علم و فرهنگ

شقایق نصر

بانک میکروارگانیسمها، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران (IBRC)، ACECR، تهران