بررسی میزان آشنایی با پروبیوتیکها و اثربخشی آنها- مطالعه موردی استان بوشهر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ZISTCONF02_124

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

پروبیوتیکها نقش مهمی در بهبود سلامتی داشته و اثرات درمانی آنها در بیماریهای مختلف همچون چاقی، اختلالات گوارشی و کاهش التهاب گزارش شده است. بنابراین، سنجش میزان آگاهی مردم از پروبیوتیکها جهت برنامه ریزی برنامه های ترویجکننده این محصولات فراسودمند از اهمیت شایانی برخودار است. در مطالعه حاضر، میزان آشنایی با پروبیوتیکها و اثربخشی آنها به صورت موردی در میان ساکنین استان بوشهر مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر ۳۴ سوال طراحی و در سایت دیجیفورم آپلود گردید و پس از تکمیل آن توسط ۷۰ نفر، داده ها در نرمافزار SPSS ورژن ۲۶ تجزیه تحلیل شدند. نتایج حاکی از آگاهی مناسب شرکتکنندگان از پروبیوتیک بود و اثربخشی آن در بهبود اختلالات گوارشی و کاهش وزن توسط آنها گزارش شد. یافته مهم این تحقیق این بود که اکثر شرکتکنندگان پروبیوتیکها را بر اساس یافته های علمی و نظرات متخصصان انتخاب کرده بودند، با این حال، آشنایی کمی نسبت به محصولات پروبیوتیکی همچون کامبوجا و میسو گزارش کردند. به طور کلی، نتیجه گیری شد که آگاهی شرکت کنندگان ازپروبیوتیک ها مناسب است، با این حال، تلاش های بیشتری باید در زمینه آگهی بخشی نسبت به پروبیوتیک ها دراستان انجام شود.

Authors

یلدا عباسی

دانشجوی کارشناسی، گروه میکروبیولوژی، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران.

فائزه حاجی دشتی

دانشجوی کارشناسی، گروه میکروبیولوژی، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران

بهدخت جمالی

استادیار، گروه میکروبیولوژی، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران