روایابی مقیاس دگرگزارش "اثرات روانی-اجتماعی و رفتاری کووید-۱۹" (PSBECS-OR) در بین والدین دانش آموزان متوسطه دوم شهر تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPMM-14-51_004

تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1402

Abstract:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف روایابی مقیاس "اثرات روانی-اجتماعی و رفتاری کووید-۱۹" (PSBECS-OR) در بین والدین دانش آموزان متوسطه دوم شهر تهران در آغاز سال تحصیلی ۲-۱۴۰۱ (مهرماه) انجام شد.روش: جامعه آماری این پژوهش شامل والدین دانش آموزان متوسطه دوم شهر تهران و نمونه انتخابی ۲۵۰ نفر والد (پدر یا مادر) دانش آموز مقطع متوسطه دوم (دختر و پسر) از ناحیه ۳ منطقه ۱۱ شهر تهران بوده اند و ابزار مورد استفاده مقیاس "اثرات روانی-اجتماعی و رفتاری کووید-۱۹" (۱۴۰۱) بوده است. یافته‎ها: یافته های تحلیل عاملی تاییدی نشان داد گویه های مرتبط با ۵ عامل دارای مقدار T بالاتر از ۹۶/۱ و مقدار بار استاندارد شده بالاتر از ۳/۰ بودند. شاخص های برازش نیز به مقادیر مطلوبی حاصل شد و از آنجایی که RMSEA کمتر از ۰۸/۰، کای اسکوئر نسبی کمتر از ۳ و نیز شاخص برازش RFI، CFI، IFI و NNFI بالاتر از ۹/۰ بدست آمده بنابراین مدل ۵ عاملی ارائه شده، در تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفته و متناسب با فرهنگ نوجوانان ایرانی ۱۴ سال و بالاتر گزارش می شود. همچنین هر ۵ عامل دارای مقدار آلفای بالاتر از ۷/۰ بوده اند که این امر دال بر وجود اعتبار متناسب می باشد.. نتیجه‎گیری: این ابزار، مقیاس معتبر برای سنجش تغییرات ناشی از کووید-۱۹ بر شاخصهای روانی-اجتماعی و رفتاری والدین دانش آموزان متوسطه دوم می باشد.

Keywords:

اثرات روانی-اجتماعی و رفتاری کووید-۱۹ , دانش آموزان نوجوان , روایابی , مقیاس

Authors

سیاوش محمدی مزلقانی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، ,واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

مهرناز آزادیکتا

دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

جمال صادقی

استادیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • References۱- Fegert JM, Vitiello B, Plener PL, Clemens V. Challenges ...
 • Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, WesselyS, Greenberg ...
 • Di Renzo L, Gualtieri P, Pivari F, Soldati L, Attinà ...
 • Khodabakhshi-koolaee A. Living in Home Quarantine: Analyzing Psychological Experiences of ...
 • Bobo E, Lin L, Acquaviva E, Caci H, Franc N, ...
 • Khan AR, Ratele K, Arendse N. Men, suicide, and Covid-۱۹: ...
 • Kuehner C. Why is depression more common among women than ...
 • Chahal R, Kirshenbaum JS, Miller JG, Ho TC, Gotlib IH. ...
 • Barber SJ, Kim H. COVID-۱۹ worries and behavior changes in ...
 • Rodríguez-Hidalgo AJ, Pantaleón Y, Dios I, Falla D. Fear of ...
 • نمایش کامل مراجع