CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

فرایندهای توسعه اکوسیستم نوپدید فناوری بلاکچین در حسابداری و مدیریت

عنوان مقاله: فرایندهای توسعه اکوسیستم نوپدید فناوری بلاکچین در حسابداری و مدیریت
شناسه ملی مقاله: MGTCONF06_009
منتشر شده در ششمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

عرفه محقق - استادیارگروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
فرید رضازاده - دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

خلاصه مقاله:
حوزه فناوری نوپدید بلاک چین و کاربردهای آن در حسابداری، مدیریت و سیستم های برنامه ریزی منابعسازمانی، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است. فناوری نوپدید بلاکچین می تواند دگرگونیمعماری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی امروزی را به دنبال داشته باشد و محدودیت های اینسیستم های متمرکز را از میان بردارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بر دو مبنا شکل می گیرد: نخستاینکه، این مقاله به تعریف و تجزیه و تحلیل چینش معماری نوآورانه بلاک چین در قالب یک چارچوباکوسیستم می پردازد و بر این اساس، یک مدل مفهومی از حسابداری سه گانه را پیشنهاد می کند که می تواندروشهای حسابداری کنونی را دگرگون سازد. مورد دوم اینکه این مقاله ترکیب سازی مدیریت هزینه وزنجیره تامین در فناوری بلاک چین را بررسی می کند که این موضوع علاوه بر تبیین چالش ها و مزایایمتعدد، راهکارهای عملی را برای پژوهش های آتی نیز پیشنهاد می نماید. پژوهش حاضر بر مبنای یکتحلیل کیفی اکتشافی از مجموعه گسترده ای از ادبیات پژوهشی جدید و بیش از ۵۰ پژوهش در مجلاتمعتبر انجام میگیرد. اهداف نوآورانه و اصلی این مطالعه، کاوش، روندیابی و به کارگیری فناوری بلاک چینبه عنوان یک اکوسیستم نوپدید است که به طور بالقوه می تواند با حسابداری سه گانه درهم آمیخته شود.مضاف بر این موارد، پژوهش حاضر، ابعاد نظری، فنی و تجاری در مورد حسابداری سه گانه را نیز تجزیه وتحلیل می کند، زیرا یافته های پژوهشی اندکی در این زمینه بدست آمده است. علاوه بر این، این پژوهشحاضر تلاش دارد تا پیامدهای بلاک چین به عنوان یک اکوسیستم را در حوزه مدیریت هزینه، زنجیره تامینو مدیریت موجودی از دیدگاه اکوسیستم، تجزیه و تحلیل نماید. این امر به سازمانها و متخصصان درچگونگی درک و بررسی بیشتر این فناوری نوپدید کمک خواهد نمود.

کلمات کلیدی:
فناوری بلاک چین اکوسیستم، حسابداری سه گانه، زنجیره تامین، مدیریت هزینه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1904781/