اینترنت اشیاء آموزش و مدیریت کسب و کارهای دیجیتال

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IOTCONFES01_009

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

امروزه فناوری های اطلاعاتی فرایندهای جذب پذیرش و بهره گیری از دانش را تحت تاثیر قرار داده اند. در این میان اینترنت اشیاء به عنوان شبکه ای از انواع اشیا متصل به هم میتواند ظرفیتهای جدیدی را در همه عرصه ها ایجاد نماید. مفهوم اتصال وسایل و اشیاء به همدیگر پیشرفت تازه ای در اینترنت است؛ هر چیزی در هر جایی میتواند به اینترنت متصل و هوشمند گردد. دستگاههای متصل میتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و اطلاعات را به اشتراک بگذارند و پس از آن این اطلاعات میتواند پردازش شده و منجر به اخذ تصمیماتی گردد. این مفهوم اینترنت اشیاء نامیده میشود. این پژوهش با روش کیفی و با رویکردی مروری در صدد است که به بررسی کاربردهای اینترنت اشیا در فرایندهای آموزشی بپردازد. بررسیهای صورت گرفته نشان داد که دامنه ی وسیع کاربردهای اینترنت اشیاء باعث شده است تا محیط های آموزشی در تمامی سطوح تحصیلی بتوانند از آن بهره مند شوند. این دامنه از نظر نقش مشتمل بر ذخیره انرژی رصد سلامتی و ایمنی دانش آموزان بهینه سازی محیط مدرسه و کلاس و همچنین آموزش مجازی و از راه دورو .... میباشد. نکته اساسی که به نظر می رسد اینترنت اشیاء را با سایر فناوریهای گذشته ی خود متفاوت میکند این است که شیوه های قدیمی تر ابعاد محدودی از حوزه ی گسترده ی سیستمهای آموزشی را پوشش میدهند با استفاده از ابزارهای متعدد این فناوری میتوان همه ی این ابزار و امکانات را هوشمند کرد و در حوزه های آموزشی پژوهشی خدماتی و رفاهی در محیط مدرسه استفاده کرد.

Authors

یداله مهرعلیزاده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

شیدا اچرش

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز