تحلیل فضایی-مکانی جرم با تاکید بر آمایش سرزمین مطالعه موردی: شهر بندرعباس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CLPEP01_031

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

زمینه و هدف: رشد و توسعه شتابان شهر بندرعباس در چند دهه اخیر موجب گسترش ناهنجاری های اجتماعی در این شهر شده است، به طوری که امروزه افزایش جرم و جنایت، امنیت و آسایش شهروندان را تهدید میکند. معمولا۰ اعمال مجرمانه در قسمت هایی از شهر بیشتر اتفاق می افتد که خطر کمتری برای دستگیری مجرم داشته باشد. یکی از راهکار های مطرح برای پیشگیری از جرم رویکرد ”پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی “(CPTED) است. شهر بندرعباس یکی از شهرهایی ست که با جرائم مختلف اعم از نزاع های خیابانی و سرقت رو به رو است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسائی پراکندگی میزان جرم در شهر بندرعباس و کاهش وپیشگیری از میزان جرم و جنایت در فضاهای شهری به کمک رویکرد پیشگیری از جرم از طریق محیطی صورت گرفته است. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و داده ها و اطلاعات پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان میدهد که بیشتر جرائم از جمله نزاع های خیابانی و انواع سرقت ها در مناطق حاشیه ای شهر همچون محله سرریگ، اسلام آباد، داماهی، حسین آباد و... اتفاق می افتد زیرا وضعیت خاص محیطی این مناطق (خلوتی، تاریکی، عدم پیوستگی مناطق مسکونی و... ) زمینه را برای وقوع جرم بیشتر میکند که با طراحی صحیح محیط و کاهش فشردگی بافت شهری که خود یکی از عوامل مهم بروز جرم و جنایت در شهر است و همچنین رعایت اصول اساسی رویکرد CPTED مانند قلمرو گرایی، نظارت طبیعی، تعمیر و نگهداری، کنترل دسترسی ها، نورپردازی صحیح و... در شهر میتوان میزان جرم و جنایت در فضاهای شهری را کاهش داد و از وقوع آن ها جلوگیری کرد. در این پژوهش نقش طراحی محیطی در میزان کاهش جرم در فضاهای عمومی شهر بندرعباس مورد مطالعه قرار گرفت و راهکارهای کاربردی برای ایمن سازی فضاهای شهری ارائه شده است.

Authors

علی شماعی

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران

سیمین السادات کاظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران.