بررسی اثر انواع آلومینا بر تشکیل اسپینل In Situ وشوک پذیری، در دیرگذازهای منیزیا - اسپینل

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICC05_005

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

با توجه به نیاز روزافزون صنعت سیمان به دیرگدازی با قابلیت کاربرد در شرایط سخت کوره دوار و خطرات زیاد زیست محیطی دیرگذازهای منیزیت کرومیتی، اخیرا دیرگداز منیزیا - اسپینلی بعنوان جایگزین مناسبی برای دیرگدازهای حاوی کروم مطرح گردیده است. در پژوهش حاضر اثر نوع و دانه بندی آلومینا بر تشکیل اسپینل درجا in situ و نیز اثر افزودن زیر کوینا بر مقاومت در برابر شوک حرارتی این بدنه ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است انواع آلومینای کلسینه، آلومینای تبولار nn -۰.۵ و آلومینای تبولار mm ۰.۵-۱ به منیزیای چینی (با خلوص ۹۷% افزوده شده و تشکیل اسپینل توسط آنالیز XRD بررسی گردیده است. نمونه ها در دمای ۱۶۰۰⁰C و ۱۷۰۰⁰C به مدت ۵ ساعت سینتر شده اند. همچنین در راستای بهبود مقاومت بدنه دیرگداز، در برابر شوک های حرارتی از افزودن مقادیری زیر کونیا به بدنه استفاده گردیده است. اکسید زیرکونیم در مقادیر ۰، ۳،۶ و ۱۰% مورد استفاده قرار گرفته است.

Keywords:

منیزیا - اسپینل , زیرکونیا , میکروترک و اسپینل درجا in situ

Authors

ارغوان کاظمی

دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف تهران

زیارتعلی نعمتی

دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف تهران

محمدعلی فقیهی ثانی

دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف تهران

فریبرز زاهد

مرکز تحقیقات شرکت فراورده های نسوز آذر اصفهان