بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری با توقف پروژه های غیرسودآور در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEHCONF01_005

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری با توقف پروژه های غیرسودآور در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، مطابق با هدف مذکور، ۴ فرضیه اصلی مطرح شد که مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق ۱۶۰ شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره ۱۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا (۱۳۹۳ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. فرضیات تحقیق از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه و لجستیک بررسی شدند. مطابق با یافته ها، بالا رفتن محافظه کاری حسابداری، احتمال توقف عملیات غیرسودآور را افزایش داده است. در عین حال، محافظه کاری حسابداری، زیان ناشی از توقف عملیات غیرسودآور را کاهش داده است.

Keywords:

محافظه کاری حسابداری , احتمال توقف عملیات غیرسودآور , زیان ناشی از توقف عملیات غیرسودآور

Authors

بابک جلالی

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

زهره حاجیها

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق