بررسی اثرات بیمه محصولات زراعی بر کارایی تولید و مدیریت ریسک در کشاورزی: مطالعه موردی در استان فارس

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAE-3-9_001

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1402

Abstract:

اهداف اصلی استفاده از بیمه فراورده های کشاورزی، ارتقاء سطح درآمد و کاهش نوسانات درآمدی بهره برداران، افزایش امنیت سرمایه گذاری در این بخش و در نتیجه استفاده کارا از نهاده ها ذکر شده است. لذا در این مطالعه چگونگی تاثیر بیمه بر کارائی تولید بهره برداران کشاورزی و گرایش به مخاطره آنها ارزیابی شده است. افزون بر آن با تعیین تابع تقاضای بیمه بهره برداران عوامل موثر بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. وجود مسائلی از جمله ریسک سیستمی، انتخاب معکوس یا زیان آور و مخاطرات اخلاقی میتواند موجب کارایی نامناسب نظام بیمه گردد. از این رو، وجود این پدیده ها نیز در این مطالعه بررسی شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات مقطعی بهره برداران سیب زمینی کار شهرستان اقلید در استان فارس با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و از طریق مصاحبه با سیب زمینی کاران بیمه شده و بیمه نشده، در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ جمع آوری گردیده است. تعداد بهره برداران وارد شده در جمعیت نمونه این مطالعه به ترتیب شامل ۸۷ و ۹۰ سیب زمینی کار بیمه شده و بیمه نشده بود. کارایی بهره برداران در استفاده از نهاده ها با استفاده از تابع مرزی تصادفی پس از تعیین فرم مناسب تابع تولید تخمین زده شد. روحیه کشاورزان در برخورد با مخاطرات و عوامل موثر بر تقاضای بیمه بهره برداران، به ترتیب با استفاده از "روش معادل قطعی محتمل برابر" و "روش گودوین" برآورد شد و مورد تحلیل قرار گرفت. وجود ریسک سیستمی، انتخاب معکوس یا زیان آور و مخاطرات اخلاقی به ترتیب با استفاده از روش های میراندا و گلابر (۱۹۹۷) و کویگین و همکاران (۱۹۹۳) بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیمه بر کارایی فنی سیب زمینی کاران اثر مثبت معنی دار ندارد. با این حال محاسبه و مقایسه ضرایب ریسک گریزی بهره برداران عضو نمونه نشان داد که بیمه محصولات کشاورزی بر نحوه نگرش زارعین نسبت به مخاطرات تاثیر مثبت گذاشته و در کاهش سطح ریسک گریزی موثر بوده است. بررسی امکان وجود مسائل مختلف در عملکرد نظام بیمه نمایانگر احتمال وجود ریسک سیستمی ضعیف و همچنین مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور بود. تخمین تابع تقاضا نشان دهنده تاثیر مثبت ویژگیهای شخصی و مدیریتی بیمه گذار از جمله درجه ریسک گریزی، تحصیلات، تجربه, سن بهره بردار و همچنین مالکیت مزرعه بر تقاضای بیمه می باشد.

Keywords:

بیمه فرآورده های کشاورزی , کارایی فنی , ریسک سیستمی , مخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس

Authors

جواد ترکمانی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

سیدنعمت اله موسوی

استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد مرودشت

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdollahi Ezatabadi, M. ۲۰۰۲. Study of Iran's pistachio farmers'earnings, fluctuation: ...
 • Abdollahi Ezatabadi, M. and Bakhshodeh, M. ۲۰۰۷. Investigating thepossibility of ...
 • Anderson, J.R. and Dillon, J.L. ۱۹۹۲. Risk Analysis in DrylandFarming ...
 • Anderson, J.R., Dillon, J.L. and Hardaker, J.B. ۱۹۷۷. AgriculturalDecision Analysis. ...
 • Arrow, K.J. ۱۹۶۵. Aspects of the Theory of Risk-Bearing. AcademicBookstore. ...
 • Bakker, E.J. ۱۹۹۰. Demand for rainfall insurance in the semi-aridtropics ...
 • Baquet, A.E. and Skees, J. ۱۹۹۴. Group risk plan insurance: ...
 • Battese, G.E. ۱۹۹۲. Frontier production function and technicalefficiency: A survey ...
 • Coelli, T.J. ۱۹۹۵. Recent developments in frontier modeling andefficiency measurement. ...
 • Forsund, F.R., Lovell, C.A.K. and Schmidt, P. ۱۹۸۰. A survey ...
 • Halcrow, H.G. ۱۹۴۹. Actuarial Structures for Crop Insurance. Journalof Farm ...
 • Hardaker, J.B., Huirne, R.B.M. and Anderson J.R. ۲۰۰۴. Coping withRisk ...
 • Hazell, P.B.R. ۱۹۹۰. The proper functioning of agricultural insurancein developing ...
 • Hueth, D.L. and Furtan, W.H. ۱۹۹۴. Economics of Agricultural CropInsurance: ...
 • Karbasi, A.R. and Kambouziyan, N. ۲۰۰۳. Factors affecting demandfor agricultural ...
 • Miranda, M.J. ۱۹۹۱. Area-yield insurance reconsidered. AmericanJournal of Agricultural Economics. ...
 • Miranda, M.J. and Glauber, J.W. ۱۹۹۷. System risk, reinsurance andfailure ...
 • Mishra, A.K., Nimon, R.W. and EL-Osta, H.S. ۲۰۰۵. Is moral ...
 • Nelson, C.H. and Loehman, E.T. ۱۹۸۷. Further toward a theory ...
 • Nikooei, A.R. and Torkamani, J. ۲۰۰۲. Wheat insurance withconsideration of ...
 • Quiggen, J., Karagiannis, G. and Stanton, J. ۱۹۹۳. Crop insurance ...
 • Ramaswami, B. ۱۹۹۳. Supply response to agricultural insurance: Riskreduction and ...
 • Salami, H. and Ahmadabadi, M. ۲۰۰۱. Factors affecting farmers'willingness to ...
 • Skees, J.R., Blank, J.R. and Barnat, B.J. ۱۹۹۷. Designing and ...
 • Torkamani, J. ۲۰۰۱. Agricultural crop insurance in Iran: A case ...
 • Torkamani, J. ۲۰۰۶. Measuring and incorporating farmers' beliefs andpreferences about ...
 • Torkamani, J. and Ghorbani, M. (۱۹۹۹). Factors affecting demand foragricultural ...
 • Walker, T.S. and N.S. Jodha ۱۹۸۶. How small farm households ...
 • Williams, J.R., Carriker, G.L., Barnaby, G.A. and Harper, G.K. ۱۹۹۳.Crop ...
 • Yazdani, S. and Kiyani Rad, A. ۲۰۰۴. Developing a farm ...
 • نمایش کامل مراجع