کاربرد استراتژی مقابله غیرغذایی در سنجش عدم امنیت غذایی در مناطق روستایی گرگان

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAE-5-0_005

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1402

Abstract:

شاخص استراتژی مقابلهیکی از شاخص های اندازه گیری امنیت غذایی می باشد. این شاخص یکی از ساده ترین و دقیق ترین شاخص های رایج اندازه گیری امنیت غذایی در هر جامعه­ای می باشد که به راحتی با دیگر شاخص های امنیت غذایی همبستگی پیدا می کند. استراتژی های مقابله به دو گروه استراتژی ها ی مقابله­ی غذایی و غیر غذایی تقسیم می شو ند. در این تحقیق با استفاده از شاخص استراتژی های مقابله غیر غذایی وضعیت امنیت غذایی خانوارها در مناطق روستایی گرگان برآورد شده است. نمونه ای با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و ۲۶۷ پرسشنامه با تخصیص متناسب به حجم، در پنج دهستان شهرستان گرگان تکمیل گردید. نتایج تحلیل خوشه ای k میانگین نشان داد که خانوارهای مناطق روستایی گرگان در سه دسته­ی عدم امنیت غذایی ضعیف، متوسط و شدید قرار می گیرند. همچنین نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که متغیرهای درآمد سالانه، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، وضعیت مالکیت منزل، بیماری یکی از اعضای خانوار، سطح تحصیلات همسر، تعداد افراد خانوار، سطح تحصیلات سرپرست خانوار و اعتبارات  بر سطح امنیت غذایی موثر می باشند.   طبقه­بندیJEL:P۲۵, P۳۶, Q۱۸

Keywords:

Authors

سیده محدثه ضیایی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

فرهاد شیرانی بیدآبادی

استادیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

فرشید اشراقی

استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

علی کرامت زاده

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.