بررسی تأثیر مقادیرمختلف نیتروژن ، اسید هیومیک و عصاره جلبک دریایی برروی رشد و عملکرد ذرت sc704 مرحله علوفه ای در منطقه گرگان

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,790

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SADHE01_184

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1392

Abstract:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن ، اسید هیومیک و عصارهجلبک دریایی بر روی رشد و عملکرد ذرت ( sc704 ( در منطقه گرگان به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکراردر سال زراعی 13ه90در مزرعهای واقع در شهرستان گرگان، اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: نیتروژن در 9 سطح 0و150کیلوگرم 300 کیلوگرم اسید هیومیک در3 سطح 0و3و4 برگی، ظهور گل تاجی( و عصاره جلبک دریایی در 9 سطح ) 1 9 تا 4برگی ظهورگل تاجی( بود. در این آزمایش صفات ارتفاع بوته، کلروفیل، وزن بوته، وزن بلال اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها و اثر متقابل آنها در صفات مختلف در سطح یک و پنج درصد معنی دار گردیده است. مقایسه میانگین اسیدهومیک نشان داد که تیمار) × اثرمتقابل نیتروژن a3b1 ( با ارتفاع بوته 071 سانتیمتر بیشترین و تیمار) a3b2 ( با ارتفاع 252سانتیمتر کمترین ارتفاع بوته را به خود اختصاص دادند. و بین اثرات متقابل نیتروژنΧ اسید هومیک نشان داد بیشترین شاخص برداشت مربوط به تیمار a3b3 با 97 درصد و کمترین مربوط به تیمار a3b1 با 26/7 می باشد و همچنین مقایسه میانگین اثر ساده عصاره جلبک دریایی نشان داد که تیمار) c3 با میانگین 15/85بیشترین کلروفیل را داشت. این تحقیق را نمیتوان کاملأ ارگانیک دانست بلکه تلفیقی از کود شیمیایی و کودهای ارگانیک می باشد و بر اساس نتایج بدست آمده توانستیم با استفاده از کود بیولوژیک استفاد کود نیتروژن را به نصف برسانیم . در آخر میتوان نتیجه گرفت وجود هر سه تیمار در گیاه هم به صورت اثر متقابل و هم به تنهایی تأثیر بر روی عملکرد ذرت سینگل کراس 714 در مرحله علوفه ای داشته است

Authors

تینا پرتانی

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • الف- پیوست، غ. قاسم نژاد، م. الفتی چیرانی، ج. بصیری، ...
 • ب- خاوری، ک. 1377. ضرورت تولید کودهای میکروبی در ایران. ...
 • پ- روستا، م.ج. 1357. بررسی فراوانی و فعالیت آزوسپرلیوم در ...
 • ت- محمدی، م.ک. اغ. حق نیا. تاثیر مایه تلفیقی حاوی ...
 • ث- مستاجران، ا.، امتیازی، گ.و عموآقایی، ر.1384 اثر آزوسپرلیوم و ...
 • ج- ملکوتی، م.ج. و غیبتی، م.ن. 1384. ضرورت کود پتاسیم ...
 • N, Edwards, C.A, Bierman P, Welch C, Metzger, J.D. 2004. ...
 • I. R.and Tychan, Y.T.1992. Biological Nitrogen Fixation in Non Lwguminous ...
 • M., Rastin, N., and Mazaher Asadi, M. 1999. Investigation effect ...
 • -Sarmadnia, G., and Koochaki, A. 1991. Physiology of Crop Plants. ...
 • -Tan, K.H. 2003. Humic Matter in Soil and the Environment. ...
 • -Tilak, K. V. B. R., Singh, C.S., Roy, N. S. ...
 • D., K.G. Cassman, P.A. Matson, R. Naylor and S. Polaskt. ...
 • Vessy, K. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizars. Plant ...
 • -Zahir, A.Z., Arshad, m. and Khalid, A.1998. Improving maizeyield by ...