بررسی و مقایسه نقش مزوپور کربنی CMK-۱ و کربن سیاه بر سنتز کاربید بور نانو ساختار توسط فرآیند احیاء منیزیوترمال

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNMMI-5-18_007

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1402

Abstract:

در این مقاله، کاربید بور با استفاده از دو نوع کربن (مزوپور کربنی CMK-۱ وکربن سیاه)، اکسید بور و فرآیند احیاء منیزیوترمال سنتز شد. نقش نوع کربن بر روی تشکیل کاربید بور مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار، ابتدا مزوپور کربنی CMK-۱ با استفاده از روش قالب­گیری توسط پیش سازه سیلیکاتی MCM-۴۸ سنتزگردید و در ادامه با بهره­گیری از فرآیند منیزیوترمال، نمونه­ها با نسبت وزنی۱۲: ۵/۱: ۱۱=C:MgB۲O۲ در محدوده دمایی C˚۷۵۰-۷۰۰، با استفاده از مزوپور کربنی CMK-۱ و کربن سیاه سنتز شد. برای جدایش ناخالصی­های فلزی و غیر فلزی از روش اسید شویی توسط محلول اسید کلریدریک ۲ مولار استفاده شد. جهت شاخصه­یابی پودر پیش سازه و کاربید بورحاصل از آنالیزهای BET،XRD ،SC-TGA  به همراه بررسی­های ریز ساختار توسطTEM ، استفاده گردید. نتایج نشان داد، میزان سطح تماس مزوپور کربنی CMK-۱ (  ۶۵۹) نقش اساسی در تسهیل سنتز کاربید بور داشته است.

Authors

پریناز امین

دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان، ایران

امیر عباس نوربخش

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، گروه مهندسی مواد، اصفهان، ایران

رضا ابراهیمی کهریز سنگی

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان، ایران