آزادسازی تجاری و عملکرد کشاورزی کاربردی از شاخص های درون بخشی و کلی تجارت بین الملل

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAE-8-29_008

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1402

Abstract:

با توجه به اثرپذیریدوگانه ساختارکل اقتصاد و به­ویژه بخش کشاورزی از آزادسازیتجاری، هدف تحقیق حاضر پاسخ­گویی به نوعاثرپذیری این بخش از آزادسازی تجاری است. بدین منظور از سه شاخص تجارت بین­المللدر دو سطح درون بخشی کشاورزی و سطح کل اقتصاد استفاده شده است.نتایج حاصل از برآورد الگو با رهیافت ARDLطی دوره زمانی ۱۳۴۶-۱۳۹۱، حاکی از آن است که در هر دودوره زمانی کوتاه­مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثری منفی بر عملکرد بخش کشاورزیدارد. تسهیلات دریافتی بخش کشاورزی در کوتاه­مدت با وقفه­ای یکساله بر عملکرد دورهجاری بخش کشاورزی اثر مثبت داشته اما در بلندمدت اثری معنادار ندارد. یافته دیگرموید آن است که در اقتصاد ایران سرمایه­گذاری(مخارج سرمایه­ای یا اعتبارات تملکدارایی­های سرمایه­ای) دولت در بخش کشاورزی در هر دو دوره زمانی، اثری مثبت ومعنادار بر عملکرد بخش کشاورزی دارد و اندازه اثر نیز در بلندمدت به مراتب بزرگ­تراز کوتاه­مدت است. لذا می­توان اذعان نمود که در اقتصاد ایران، این عامل دربلندمدت اثر تقویت­کنندگی بیشتری نسبت به کوتاه­مدت در بخش کشاورزی دارد.

Keywords:

آزادسازی تجاری , بخش کشاورزی , شاخص های تجارت بین الملل , ایران

Authors

شهریار زروکی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه اقتصاد

مانی موتمنی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه اقتصاد.

محمداحمد نتاج فریدونی

کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابریشمی، ح.، مهرآرا، م. و تمدن­نژاد،ع. ۱۳۸۸. بررسی رابطه تجارت ...
 • اسماعیلی،ع.و رحمتی،د.۱۳۸۶. اثر آزادسازی تجاری بر بخش کشاورزی ایران. فصلنامه ...
 • اکبری، ن.، سامتی، م. و هادیان، و. ۱۳۸۲. بررسی تاثیر ...
 • بابازاده، م.، قدیمی دیزج،خ. و رضایی بختیار،ع. ۱۳۸۶. آزادسازی تجاری ...
 • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ترازنامه بانک مرکزی. سال­های مختلف. ...
 • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. حسابهای ملی ایران. سال­های (۱۳۹۱-۱۳۴۶).اداره ...
 • پیرایه،م.۱۳۸۳. بررسی آثار جهانی شدن بر تقاضای واردات شکر ایران.فصلنامه ...
 • جعفری صمیمی، ا.، فرهنگ، ص.، رستم­زاده، م. و محمدزاده، م.۱۳۸۸.تاثیر ...
 • حضار مقدم، ن. و عبدلی، ق. ۱۳۹۲. بررسی اثرات آزادسازی ...
 • دادگر،ی. و ناجی میدانی، ع.ا. ۱۳۸۲.شاخص جهانی­شدن اقتصاد و موقعیت ...
 • رحیمی بروجردی،ع.۱۳۸۳. مطالعه کاربردی و نظری پیرامون اثرات تعرفه بر ...
 • رفیعی، ه. و زیبایی، م. ۱۳۸۲. اندازه دولت، رشد اقتصادی ...
 • سالم،ب. و یوسفپور،ن. ۱۳۹۱. بررسی آثار آزادسازی تجاری درکشورهای در ...
 • ساهای، ر. و وگ، ک. ۱۳۸۰. دلاری شدن اقتصاد کشورهای ...
 • طیبی،ک. و رنجبر، ه. ۱۳۸۳.بررسی ساختار تقاضای واردات کشور کاربرد ...
 • طیبی،ک. و مصری­نژاد،ش.۱۳۸۶. آزادسازی تجاری بخش کشاورزی و کاربرد مدل­های ...
 • فطرس، م. (۱۳۷۵). اثر سیاست­های پولی و مالی بر متغیرهای ...
 • کرباسی، ع. و پیروی، م. ۱۳۸۶. بررسی تاثیرآزادسازی تجاری بر ...
 • گرجی، ا.، علی­پوریان، م.۱۳۸۵. تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد ...
 • لطفعلی­پور، م.، آذرین­فر، ی. و محمدزاده، ر. ۱۳۹۱. بررسی تاثیر ...
 • محمدی،ح، و نقشینه فرد، م.۱۳۸۵. اثرات آزادسازی تجاری بر عرضه ...
 • مهرابی بشرآبادی،ح. و چیذریا.۱۳۸۰. بررسی رابطه بین رشد ارزش افزوده ...
 • نوری،ک. ویزدانی،س.۱۳۷۹. جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن بر بخش ...
 • نوفرستی،م.۱۳۷۸. ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. چاپ اول. ...
 • Amiti, M. and Konings, J. ۲۰۰۷. Trade Liberalization Intermediate Inputs ...
 • Atici, C. ۲۰۰۲. The Impact of a Complete Trade Liberalization ...
 • Baldwin, R. ۱۹۸۹. Measuring Nontariff Trade Policies. NBER Working Paper, ...
 • Das, A., Senapati, M. and John, J. ۲۰۰۹. Impact of ...
 • Dava, E. ۲۰۱۲. Trade Liberalization and Economic Growth in the ...
 • De Silva, N., Malaga, J. and Johanson, J. ۲۰۱۳. Trade ...
 • Diao, X.,Fan, S. and Zhang, X.۲۰۰۲. How Chinas WTO Accession ...
 • Dutta, D. and Ahmad, A. ۲۰۰۶. Trade Liberalization and Industrial ...
 • Golait, R. ۲۰۰۷. Current Issues in Agricultural Credit in India: ...
 • Greenaway, D., Morgan, W. and Wright, P. ۲۰۰۲. Trade Liberalization ...
 • Grubel, H.G. and Lloyd, P.J. ۱۹۷۵. Intra-Industry Trade: The Theory ...
 • Klein, L.R. ۲۰۰۴. New Growth Centers in This Globalized Economy. ...
 • Kobrin, S.J. ۱۹۹۱. An Empirical Analysis of the Determinants of ...
 • Manni, U.H. and IbneAfzal, M.N. ۲۰۱۲. Effect of Trade Liberalization ...
 • Mkpado, M. and Arene, C.J. ۲۰۱۲. Trade Liberalization Exchange Rate ...
 • Odior, E.S. ۲۰۱۴. The Macroeconomic Policy Effect on Nigerian Agricultural ...
 • Porter, M.E. ۱۹۸۶. Changing Patterns of International Competition. California Management ...
 • Rodrick, D.۲۰۰۷. How to Save Globalization from its Cheerleaders. Journal ...
 • Sharma, K., Jayasurya, S. and Oczkowski, E. ۲۰۰۰. Liberalization and ...
 • Wong S.A. ۲۰۰۶. Productivity and Trade Openness: Micro-level Evidence Manufacturing ...
 • نمایش کامل مراجع