پیش بینی امید به زندگی برمبنای کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و خستگی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HPJ-8-29_006

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1402

Abstract:

مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) یکی از بیماری ­های مزمن است که اختلالات جسمی و روانی در میان این بیماران بسیار شایع است. هدف: هدف پژوهش حاضر، پیش بینی امید به زندگی بر مبنای کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) بود. روش: روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی اعضای انجمن بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) در نیمه اول سال ۱۳۹۶ بود که از میان جامعه آماری فوق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۲۰ نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها عبارت بود از پرسشنامه های امید به زندگی میلر (MHS)، کیفیت زندگی (SF-۳۶)، استرس ادراک شده (PSS) و سنجش چند بعدی خستگی (MFI). داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که کیفیت زندگی با امید به زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) رابطهمثبتمعنی داریدارد ولی استرس ادراک شده و خستگی با امید به زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) رابطهمنفیمعنی داریداشتند. همچنین نتایج نشان داد که کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و خستگی در مجموع ۳۹% از کل واریانس امید به زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) را تبیین می کنند که در این میان استرس ادراک شده (۳۴/۰- Beta=) بیشترین نقش را در پیش بینی امید به زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) داشت و بعد از آن به ترتیب خستگی (۲۲/۰- Beta=) و کیفیت زندگی (۲۰/۰ Beta=) قرار داشتند. نتیجه گیری: با توجه با تاثیر کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و خستگیدر امید به زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) پیشنهادمی شود ضمن درمان دارویی برایبهبودوضعیتسلامتروانشناختیو افزایش امید این بیماران، دوره هایآموزشیمبتنیبرکیفیت زندگی و مبتنی بر کاهش استرس برای آن­ها تشکیل شود.

Authors

طاهره ثمین

دانشجوی کارشناسی ارشد- علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی - تهران - ایران

حسین اخلاقی کوهپایی

استادیار گروه کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بیرامی، منصور، هاشمی، تورج، ماشینجی، نعیمه، صادقی زاده، منیژه (۱۳۸۹). ...
 • حاتمی، محمد، فرمانی، فردین، صفوی، ساحره، نجفی­زاده، عاطفه و اسدی ...
 • حیدری سورشجانی، سعید، اسلامی، احمدعلی و حسن زاد، اکبر (۱۳۹۰). ...
 • خلعتبری، جواد و آشوری، آلاله (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین هویت ...
 • زندی پور، رضا (۱۳۸۸). بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و ...
 • بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان بعد از عمل جراحی [مقاله ژورنالی]
 • عبدخدایی، زهرا، شهیدی، شهریار، مظاهری، محمد علی، بناغی، لیلی و ...
 • فراهانی، محمد نقی، محمدخانی، شهرام، جوکار، فرهاد (۱۳۸۸). رابطه بین ...
 • قراءزیبایی، فاطمه، دهکردی، مهناز، علیپور، احمد و محتشمی، طیبه (۱۳۹۱). ...
 • گشتاسبی، آزیتا (۱۳۹۵). بررسی کیفیت زندگی وابسته به سلامت در ...
 • مطهری نژاد، فاطمه، پروانه، شهریار و قهاری، ستاره (۱۳۹۵). خستگی ...
 • میرزایی، ام البنین، واقعی، سعید و کوشان، محسن (۱۳۸۹). تاثیر ...
 • Barlow, D.H., Rapee, R.M. & Reisner, L.C. (۲۰۰۱). Mastering Stress. ...
 • Burger-Stritt, S., Pulzer, A., Hahner, S. (۲۰۱۶). Quality of Life ...
 • Carr, A. (۲۰۰۴). Positivepsychology: The science ofhappiness and human strengths. ...
 • Cohen, S., Kamarck T., & Mermelstein. R. (۱۹۸۳). A Global ...
 • Fan, J., Liguo, Q., Liu, J., Wang, W., Wang, M., ...
 • Farran, C.J., Herth, K.A., Popovich, J.M. (۱۹۹۵). Hope and hopelessness: ...
 • Folkman, S. (۲۰۱۳). Stress, Coping, and Hope. Psychological Aspects of ...
 • Gabriel, Z., Bowling, A.N.N. (۲۰۰۴). Quality of life from the ...
 • Grossman, P., Kappos, L., Gensicke, H., D'Souza, M., Mohr, D. ...
 • Herth, K. (۲۰۰۰). Enhancing hope in people with a first ...
 • Kinkel, R.P. (۲۰۰۲). Fatigue in multiple sclerosis. Reducing the impact ...
 • Lawrence, Hancock, D., Kirsten, J., Kisely, S. (۲۰۱۳). The gap ...
 • Lee, K.A. (۱۹۹۷). An overview of sleep and common sleep ...
 • McEwen, B.S. (۲۰۰۷). Physiology and neurobiology of stress and adaptation: ...
 • Mills, Edward, J., Bakanda, Birungi, C., Chan J., Ford, K., ...
 • Noergaard Munch T., Strömgren, A.S., Pedersen, L., Petersen, M.A., Hoermann, ...
 • Rusteon, T. (۱۹۹۵). Hope and Quality of life, two central ...
 • Schwartz, A.L. (۲۰۰۰). Daily fatigue patterns and effect of exercise ...
 • Smeets, T., Otgaar, H., Candel, I. & Wolf, O.T. (۲۰۰۸). ...
 • Smeltzer, S., Bare, B. (۲۰۱۱). Brunner & Suddarth’s textbook of ...
 • Smith, A.E., Sim, J., Scharf, T., Phillipson, C. (۲۰۰۴). Determinants ...
 • Snyder, R., Anderson, J. (۱۹۹۱). Hope and health: measuring the ...
 • Snyder, C,R., Forsyth, D.R. (۱۹۹۱). Handbook of social and clinical ...
 • نمایش کامل مراجع