واکاوی ریشه های بحران هویت و تاثیر آن بر سطح کیفی محلات مسکونی (نمونه مورد مطالعه : محله سنگ سیاه شیراز)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JUPM-13-48_012

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1402

Abstract:

مسئله بحران هویت که ریشه در جریان مدرن دارد، محلات مسکونی را به عنوان واحدهای شهری، دچار آشفتگی نموده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ریشه های بحران هویت در محلات مسکونی، شاخص های شکل دهنده هویت در محلات مسکونی تاریخی(نمونه مورد مطالعه: محله سنگ سیاه شیراز) را مورد بررسی قرار داده تا به کمک آنها، راهکارهایی جهت باززنده سازی هویت در محلات مسکونی جدید ارائه دهد. این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای و روش انجام آن کمی-کیفی است. چهارچوب نظری با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور نوشتارهای تخصصی مربوط به هویت و محلات مسکونی تعیین شده، مدل ارزیابی هویتمندی محلات مسکونی بر اساس شاخص ها و معیارهای مستخرج از مطالعات نظری تبیین گشته و جهت ارزیابی محدوده مورد مطالعه تعیین گردید. برای سنجش هر یک از معیارها از تکنیک های مختلف مصاحبه، مشاهده عینی، سنجش طرز برخورد، مرور نوشتارها، اسناد، تحلیل نقشه های مربوط و سایر تکنیک های تجربی استفاده شده است. پس از گردآوری پرسشنامه ها و امتیازدهی به سوالات پاسخ داده شده، با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری نظیر روش دلفی، تجزیه و تحلیل صورت گرفت. بنا بر یافته های تحقیق: بازشناسی هویت محله سنگ سیاه به عنوان حوزه شهری (درهم تنیدگی، نفوذ پذیری، خوانایی) در سطح بالایی قرار دارد. این بدان معنا است که بافت محله سنگ سیاه از نقطه نظر کالبدی از شرایط مساعدی برخوردار است، اما از نظر متخصصین حوزه، برخی از تغییرات این محله در سالهای نه چندان دور، میزان هویتمندی این محله را در معرض خطر قرار داده است که به عنوان نمونه می توان به درهم تنیدگی اجتماعی از دست رفته در این محله اشاره کرد. شاخص های بازشناسی هویت این محله به عنوان سکونتگاه (امنیت، آسایش، آرامش و خودمانی بودن) نیز از میانگین نسبتا مناسبی برخوردار هستند. در قسمت تشخص که مرحله بعد از بازشناسی می باشد، این محله نمره قابل قبولی کسب نموده و در نهایت محله مزبور هویتمند تلقی گردید.

Keywords:

هویت , مدرنیسم , بحران هویت , محلات مسکونی , محله سنگ سیاه شیراز

Authors

رسا ربیعی

دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

محمد منصور فلامکی

استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdollahi, A. A. (۲۰۱۴). Evaluation of factors affecting the sustainability ...
 • Abel, Ch. (۲۰۰۰). Architecture and Identity (responses to cultural and ...
 • Afrough, I. (۱۹۹۸). Space and Social Inequality, Tarbiat Modares University ...
 • Ahmadi, B. (۲۰۱۲). Modernity and Critical Thinking, Center Publication, Ninth ...
 • Akrami, E. (۲۰۰۰). Culture and Identity, Hamshahri Newspaper, No. ۲۲۶۳ ...
 • Alexander, Ch. (۲۰۱۱). The Architecture and the Secret of Immortality, ...
 • Alexander, Ch. (۱۹۷۷). A Pattern Language, Oxford University Press, New ...
 • Amid, Hassan (۱۹۸۴): Ancient Persian Culture, Vol. ۳, Amir Kabir ...
 • Ardalan, N. & Bakhtiar, L. (۲۰۱۱). Sense of Unity, Translation ...
 • Ardeshiri, M., & Memarian, Gh. H. (۲۰۱۰). Shiraz urban identity, ...
 • Ardeshiri, M., & Memarian, Gh. H. (۲۰۱۰). Shiraz urban identity, ...
 • Barton, H. (۲۰۰۳). et al, Shaping Neigborhoods, Spon Press, New ...
 • Behzadfar, M. (۲۰۱۱). The identity of city (Case study: Tehran), ...
 • Biddulph, M. (۲۰۱۳). An Introduction to the Residential Layout, Translation ...
 • Burkhart, T. (۱۹۹۰). Holy Art: Principles and Methods, Translated by ...
 • Emamalizadeh, H. & Others (۲۰۱۷). The identity crisis and social ...
 • Falamaki, M. M. (۲۰۱۰). The camps of architecture, Faza Publication, ...
 • Falamaki, M. M. (۲۰۰۶). The formation of architecture in the ...
 • Falamaki, M. M. (۲۰۱۲). Principles and Readings of Iranian Architecture, ...
 • Falamaki, M. M. (۲۰۰۶). Farabi and the citizenship process in ...
 • Farjami, R. (۲۰۰۳). Factors Affecting Urban Identity, Shiraz University Press, ...
 • Ghasemi Isfahani, M. (۲۰۱۵). Where are we from? Identity to ...
 • Ghotbi, A. A. (۲۰۰۸). "The Concept of the Identity and ...
 • Giddens, A. (۲۰۱۵). Modernization and individualization, Translation by Naser Movafaghian, ...
 • Guénon, R. (۲۰۱۰). Modern World Crisis, Hassan Azizi Translation, Hikmat ...
 • Habibi, M. (۲۰۰۷). A Structure of Contemporary Currents of Architecture ...
 • Hojjat, I. (۲۰۱۲). Tradition and innovation in architecture education, Tehran ...
 • Jacobs, J. (۱۹۶۱). The Death and Life of American Major ...
 • Lynch, K. (۱۹۹۵). City Shown, Translated by Manouchehr Mazini, Tehran ...
 • Lynch, K. (۲۰۰۲). City Theory, Translation by Hossein Bahreini, Tehran ...
 • Mo'in, M. (۱۹۹۲). Persian Moin Culture, Vol. ۶, Amir Kabir ...
 • Naghizadeh, M. (۲۰۰۰). "The Relationship between the Identity of Iran's ...
 • Nasr, S. H. (۲۰۰۰). The Need for Holy Knowledge, Hassan ...
 • O. (۱۹۹۶). “Creating Defensible Space”, U.S. Department of Housing and ...
 • Nurburg Schultz, Ch. (۲۰۱۲). Origins of Modern Architecture, Translation by ...
 • Pakzad, J. (۱۹۹۶). "Identity and this with Space", Journal of ...
 • Rapoport, A. (۲۰۰۹). Anthopology of housing, Translation by Khosrow Afzalian, ...
 • Ra'isi, M. (۲۰۱۶). "The cause of identity crisis in contemporary ...
 • Rezazadeh, R. (۲۰۰۱). "Perceived Cycle-Behavioral Crisis in Urban Spaces", Journal ...
 • Rezvani, N. & others (۲۰۱۷). The assessment of historical tissues ...
 • Robert, C. (۲۰۰۵). The Dictionary of Urbanism, Street wise Press, ...
 • Saremi, A. A. (۱۹۹۸). "Architecture in the Spinning World", Architect ...
 • Shayegan, D. (۲۰۱۲). A New Enchantment, Forty Persons Identity and ...
 • Shayegan, D. (۲۰۰۹). The Essential Minds and Eternal Memory, Amir ...
 • Sheikh Zayn al-Din, H. (۱۹۹۹). "The Culture and Architecture Roundtable", ...
 • Shokouee, H. (۱۹۹۳). Social Geography of the City, City Social ...
 • Tavallaee, N. (۱۹۹۲). "Urban Space and Social and Cultural Relations ...
 • Tomlinson, R. (۱۹۶۹). Urban Structure, Random Houss, New York ...
 • نمایش کامل مراجع