اثربخشی آموزش مدیریت استرس و آرام سازی بر تغییر نگرش به تغذیه در نوجوانان دارای اختلال خوردن

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HPJ-6-21_001

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس و آرام سازی بر تغییر نگرش به تغذیه در نوجوانان دارای اختلال خوردن بود.  روش: تعداد ۲۰ نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی به صورت تصادفی هدفمند انتخاب و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. با استفاده از یک طرح آزمایشی پیش آزمون   پس آزمون با گروه گواه، گروه آزمایشی طی ۹ جلسه تحت آموزش مدیریت استرس و آرام سازی قرار گرفت در حالی که در این مدت گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. هر دو گروه در پیش آزمون پس آزمون با استفاده از پرسشنامه Eat-۲۶ مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه در پیش آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد اما آموزش مدیریت استرس و آرام سازی در گروه آزمایش نمرات نگرش به اختلالات تغذیه را به طور معنا داری کاهش داد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از اثربخشی آموزش مدیریت استرس و آرام سازی بر تغییر نگرش اختلالات تغذیه در نوجوانان بود.

Authors

پریسا اقاگدی

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه آزاد اصفهان

احمد اعتمادی

دانشیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آذری، ش ؛پورشریفی، ح و فتی، ل .(۱۳۹۱). اثربخشی درمان ...
 • آخته، م ؛علی پور، ا و شریفی ساکی،ش .(۱۳۹۳). اثربخشی ...
 • آقا یوسفی،ر و دهستانی، م و شریفی ساکی، ش.(۱۳۹۵). اثر ...
 • چوبفروش زاده، آ ؛کلانتری، م و مولوی، ح .(۱۳۸۹). اثربخشی ...
 • حبیبی ، م ؛قنبر، ن ؛خدایی، ۱ و قنبری، پ ...
 • دژکام، م؛ نوبخت، م .(۱۳۷۷). بررسی همه گیرشناسی اختلالات خوردن ...
 • دمیری، ح ؛نیسی، ع ؛ارشدی، ن و نعامی، ع.(۱۳۹۴). اثر ...
 • دوازده امامی، م ؛روشن، ر ؛محرابی، ع و عطاری، ع ...
 • صفرزاده، س ؛ محمودی خوزندی، ز.(۱۳۹۴). بررسی اختلال خوردن (بی ...
 • ضرغامی، م؛ چیمه، ن .(۱۳۸۲). بررسی نگرشهای غیرطبیعی نسبت به ...
 • محرابی، آ ؛ فتی، ل ؛ دواز ده امامی، م ...
 • میرازیی، ف ؛ نشاط دوست، ح ؛ جبل عاملی، ش ...
 • ولیزاده، آ ؛آریان پور، س .(۱۳۹۰). نقش اضطراب فیزیکی اجتماعی، ...
 • هاشمی، ف ؛ فیلی، ع ؛ صفاری نیا، م.(۱۳۹۳). اثربخشی ...
 • Antoni MH; Ironson G & schnneiderman N. (۲۰۱۰). Cognitive Behavioral ...
 • Ball K& Lee C. (۲۰۰۹). psychological stress, Coping and symptoms ...
 • Bekker M. H & Bosehie K. A. H. (۲۰۰۲). Gender ...
 • Bibb J; Castle D & Newton R. (۲۰۱۵). The role ...
 • Cosio D; Jinl, siddique J & Mohr DC. (۲۰۱۱). The ...
 • Coughlin J. W & Guarda A.S. (۲۰۰۶). Behavioral Disorders Affecting ...
 • Dejong H; Oldershaw A; Sternheim L; Samarawickrema N; Kenyon MD; ...
 • Fassino S; Leombruni P; Piero A; Abbate-Daga G & Giacomo ...
 • Garner DM & Garfinkey PE. (۱۹۷۹). The eating attitudes test: ...
 • Garner DM; Olmsted MP; Bohr Y & Garfinkel PE. (۱۹۸۲). ...
 • Golden NH.(۲۰۰۳). Eating disorders in adolescence and their sequelae. Best ...
 • Jung W; Sharron K & lemmon J. (۲۰۰۷), Mass media ...
 • Kan koa M. (۲۰۰۷). A correlation between the eating attitudes ...
 • Krik E & clarkes. (۲۰۱۱). Cognitive – behavior therapy. Ghasem ...
 • Mac Gregor M & Lamborrn P. (۲۰۱۴). Personality assessment inventory ...
 • Mussap J. A.(۲۰۰۷). The relationship between feminine gender role stress ...
 • Pedan B; Stiles K & Diekoff H. (۲۰۰۸). the effects ...
 • Pelg popco, s. (۲۰۰۴). Social learning of social behavior in ...
 • Sanler N ; ogretr A. D. (۲۰۰۸). The relationship between ...
 • sarafino EP. (۲۰۰۵). Health pscychology .Ahmadi Abhari S A. (translator). ...
 • Strober M. (۲۰۰۹). Stress fun life events association with loulimia ...
 • vanderlinenl J; Adriaensenl A; Vancampfortl D; pietersl G; probstl M, ...
 • Werrij MQ; Jansen A; Mulkens S; Elgersma HJ; Ament A. ...
 • Wichianson JR; Bughi SA; Unger JB; et al. (۲۰۰۸). perceived ...
 • نمایش کامل مراجع