بررسی حفظ خصوصیات پس از برداشت میوه انگوررقم سیاه سردشت اسپری شده با اسانسهای زنیان ، ریحان و پونه پس ازدو ماه انبارداری

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 695

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SADHE01_497

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1392

Abstract:

این آزمایش به منظور بررسی حفظ خصوصیات پس از برداشت میوه انگوررقم سیاه سردشت پس از دو ماه انبارداری در سردخانه بااستفاده ازسه نوع اسانس گیاهی به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای مورداستفاده در این آزمایش شامل: اسانس ریحان با دو غلظت 052 و 522 پی پی ام، اسانس پونه با دو غلظت 052 و 522 پی پی ام وزاسانس زنیان با دو غلظت 052 و 522 پی پی ام و آب مقطر بهعنوان شاهد بودند. پس از تجزیه و تحلیل های آماری ، تمامیتیمارها درصد پوسیدگی میوه و کاهش وزن، تغییرات PH ، سفتی میوه، میزان ویتامین C و اسیدیته قابل تیتراسیون را نسبت بهشاهد، بیشتر حفظ نمودند و در مورد مواد جامد محلول انگور و نسبت کل مواد جامد محلول بر اسیدیته قابل تیتراسیون) TSS/TA ( تمامی تیمارها نسبت به شاهد، افزایش یافتند. تیمار ریحان با غلظت 522 پی پی ام، بهترین تیمار جهتکاهش پوسیدگی میوه و تیمار ریحان با غلظت 052 پی پی ام بهترین تیمار جهت حفظ سفتی میوه و تیمار زنیان 052 پی پی امنیز بهترین تیمار جهت حفظ میزان کاهش وزن و تغییرات PH بود، تیمار پونه با غلظت 522 پی پی ام، بعنوان بهترین تیمار جهت حفظ ویتامین C نتیجه گیری گردید.

Authors

لقمان سلیمی

دانش آموخته ، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

جمال حکمتی

دانش آموخته ، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

موسی ارشد

استادیار ؛گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

عبدالرحمن رحیمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کردستان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اصغری، م. و خمیری ثانی، ر و م.، 1387، تاثیر ...
 • اصغری، م. و خمیری ثانی، ر و م.، 1389 تاثیر ...
 • امیدبیگی، ر، 1384، تولید و فراوری گیاهان دارویی، جلد اول، ...
 • حیدری، ح. و آصف، ا.، 1359، صنایع تولید افت کشهای ...
 • علی‌خانی، مجید. و شریفانی، مهدی. وعزیزی، مجید. و موسوی زاده، ...
 • علی‌خانی، مجید. و شریفانی، مهدی. وعزیزی، مجید. وهمتی، خدایار. و ...
 • گنجی مقدم، ابراهیم. و نیک خواه، شهره، 1384، بررسی اثر ...
 • مسکوکی، ع. م. و. مرتضوی، س. ع 0، 1383، تاثیر ...
 • Aspergillus parasiticus روی گلابی در سردخانه، مجله علوم و فنون ...
 • مهربان سنگ آتش، معصومه. _ پورآذرنگن هاشم. و مرتضوی سید ...
 • Abdolahi, A., Hassani1, A., Ghosta, Y., Bernousi, I., M eshkatalsadat, ...
 • The effect of , 2009 و 11. Alikhani, M., M, ...
 • Batisse, C., Buret, M., and Coulomb, P.J., 1996, Biochemical differences ...
 • Hay, R and P.G Waterman., 1993, Volatile oil crops, their ...
 • Ju, Z., Duan, Y. and J, Z., 2000, Plant oil ...
 • Juven, B.J., J Kanner, F Sched and H Weisslowicz., 1994, ...
 • Liping Kou. Yaguang Luo, , Wu Ding, Xinghua Liu, William ...
 • M artinez-Ro mero _ D., Castillo, S., Valverde, J.M., Guillen, ...
 • M artinez-Ro merro _ D., F Guillen, J.M Valverde, G ...
 • M ousavizadeha, S.J S Sedaghathoorb and H Khorami., 2011, Essential ...
 • Moyls, A. L, P. L. Scholberg and A. P. Gaunce., ...
 • Pol IE, Krommer J, Smid EJ., 2010, Bioenergetic cosequences of ...
 • Prasad, H. and N.Joshe., 1929, The Pereservative value of spices ...
 • Salunche, D. K. and B. B. Desai., 1984, Postharvest biotechnology ...
 • Schuenzel KN and Harrison MA., 2002, Microbial antagonists of foodborne ...
 • Serrano, M., Martinez -Romero _ D., Castillo, S., Guillen, F, ...
 • Skandamis, P., Koutsoumanis, K., Fasseas, K. and Nychas, GJE., 2001, ...
 • Yurdugul, Seyhun., 2005, Preservation of quinces by the combination of ...
 • Zutkhi, Y., Litcher, A., Kaplunovand, T., and Lurie, S. 2001, ...
 • نمایش کامل مراجع