بررسی رابطه هوش بازاریابی و نوآوری خدمات با جذب مشتریان شعب بانک صادرات استان کهگیلویه و بویراحمد(حوزه (۲

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPYSS04_009

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه هوش بازاریابی و نوآوری خدمات با جذب مشتریان شعب بانک صادرات استان کهگیلویه و بویراحمد(حوزه (۲ می باشد. این مطالعه بر روی ۵۶ نفر از کارکنان و ۳۲۷ نفر از مشتریان شعب بانک صادرات حوزه ۲ استان کهگیلویه و بویراحمد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های هوش بازاریابی اسلامی((۱۳۹۳، نوآوری خدمات چارچیل (۱۹۷۹) و جذب و حفظ مشتری، گیب (۲۰۰۵) استفاده شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار های liserel ۸,۸۰ و SPSS ۱۶ و آزمون های آماری معادلات ساختاری و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که، رابطه بین هوش بازاریابی و نوآوری خدمات با جذب مشتریان تایید می شود. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که، تمام مولفه های هوش بازاریابی به عنوان پیش بینی کننده بر متغیر جذب مشتریان تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

Keywords:

هوش بازاریابی/ نوآوری خدمات/ جذب مشتریان/ بانک صادرات

Authors

ایمان دانائی فر

پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد

حکیم حمیدی نسب

کارشناس حسابداری، کاربر تحویلدار بانکی- بانک صادرات ایران

اسحق زرین

دکتری مدیریت صنعتی، گرایش مالی

محسن عرفانی نیا

کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، کاربر تحویلدار بانکی- بانک صادرات ایران

فاطمه آبرومندزاده

کارشناس علوم تربیتی

یعقوب غلامی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد