مدیریت ذینفعان سازمانی (مورد مطالعه؛ پالایش گاز فجر جم)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CBPME01_034

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

اهمیت ذینفعان به عنوان افراد، گروه ها و سازمان هایی که از سازمان تاثیر می پذیرند و پتانسیل تاثیرگذاری بر سازمان، یا پروژه را دارند؛ بر هیچ مدیر، سیاستگزار یا محققی پوشیده نیست. مدیریت ذینفعان سازمانی و برآوردن انتظارات آن ها، بخشی مهم و جدایی ناپذیر از موفقیت پروژه ها و هر سازمانی است، لذا می توان تحلیل ذینفعان را یکی از فرآیند های اصلی و پایه ای برای هر سازمان و برای شروع هر پروژه دانست. در این مقاله کوشش شده است در قالب مطالعه موردی، به منظور متعادل سازی و هماهنگی منافع ذینفعان، با استفاده از مدل های مختلف و با استفاده از ماموریت سازمان، ذینفعان خود را مبتنی بر فرآیندهای شرکت به عنوان ابتکار عمل این مقاله، شناسایی کرده و با توجه به اولویت و میزان تاثیر گذاری و تاثیر پذیری آنها، انتظارات آنان را مرتفع سازیم. همچنین در نهایت با اعمال آن بر یک سازمان، کارآمدی و نحوه اعمال این روش را مورد بررسی قرار دادیم.

Keywords:

تحلیل ذینفعان , متعادل سازی منافع ذینفعان , مدیریت ذینفعان

Authors

عبدالحسین حاجی زاده

شرکت پالایش گاز فجر جم

سید علیرضا بطحایی

شرکت توسعه کسب و کار ماهور

مینا افتخاری

شرکت توسعه کسب و کار ماهور