تبیین علی سرزندگی تحصیلی بر اساس دلبستگی به والدین و همسالان و تنظیم شناختی هیجان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPMM-8-29_001

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین دلبستگی به والدین و همسالان و سرزندگی تحصیلی، با واسطه گری تنظیم شناختی هیجان انجام شد. برای انجام این پژوهش ۳۶۰ نفر (۱۸۰ نفر دختر و ۱۸۰ نفر پسر) از دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان شیراز با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان (Armsden & Greenberg, ۱۹۸۷)، تنظیم شناختی هیجان (Garnefski et al, ۲۰۰۱) و سرزندگی تحصیلی (Dehghanizadeh & Hosseinchari, ۲۰۱۲) بود. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با روش آماری تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار  AMOSانجام شد. نتایج نشان داد که مدل این پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. با توجه به یافته ها، دلبستگی به والدین و همسالان، به نحو مثبت و معنادار سرزندگی تحصیلی را پیش بینی می کند. همچنین این متغیر اثر معناداری بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، نشان داد. راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نیز به نحو معنادار سرزندگی تحصیلی را پیش بینی نمودند. علاوه بر این، دلبستگی به والدین از طریق راهبردهای سازگار و ناسازگار تنظیم شناختی هیجان و دلبستگی به همسالان تنها از طریق راهبردهای ناسازگار تنظیم شناختی هیجان، سرزندگی تحصیلی را تحت تاثیر قرار داد. در کل، نتایج پژوهش حاضر شواهدی را مبنی بر نقش واسطه ایاا تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین دلبستگی به والدین و همسالان و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان فراهم آورد.

Keywords:

سرزندگی تحصیلی , تنظیم شناختی هیجان , دلبستگی به والدین و همسالان

Authors

راضیه شیخ الاسلامی

دانشیار روان شناسی تربیتی. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه شیراز

ژیلا طاهری

کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی. دانشگاه شیراز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ainsworth, M. D. S. (۱۹۹۰). Some considerations regarding theory and ...
 • Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & ...
 • Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & ...
 • Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (۱۹۸۷). The inventory ...
 • Balzarotti, S., Biassoni, F., Villani, D., Prunas, A., & Velotti, ...
 • Belsky, J. (۲۰۰۲). Developmental origins of attachment styles. Attachment & ...
 • Berk, L. (۲۰۰۷). Developmental psychology through life span (Vol.۲). Translated ...
 • Boekaerts, M. (۲۰۰۲). Motivation to Learn. Educational Practices Series. International ...
 • Bottonari, K. A., Roberts, J. E., Kelly, M. A., Kashdan, ...
 • Bowlby, J. (۲۰۰۸). A secure base: Parent-child attachment and healthy ...
 • Brown, L. S., & Wright, J. (۲۰۰۳). The relationship between ...
 • Cakmak, A. F., & Cevik, E. I. (۲۰۱۰). Cognitive emotion ...
 • Calkins, S. D., & Hill, A. (۲۰۰۷). Caregiver influences on ...
 • Carrère, S., & Bowie, B. H. (۲۰۱۲). Like parent, like ...
 • Castellani, V., Perinelli, E., Gerbino, M., & Caprara, G. V. ...
 • Chinaveh, M., & Daghlavinejad, R. (۲۰۱۶). The resiliency as a ...
 • Coan, J. A. (۲۰۰۸). Toward a neuroscience of attachment. Handbook ...
 • Collins, N. L., & Feeney, B. C. (۲۰۰۴). Working models ...
 • Collins, N. L., Ford, M. B., Guichard, A. C., & ...
 • Comerford, J., Batteson, T., & Tormey, R. (۲۰۱۵). Academic Buoyancy ...
 • Crugnola, C. R., Tambelli, R., Spinelli, M., Gazzotti, S., Caprin, ...
 • Cyr, C., Poulin, C., St-Laurent, D., Moss, E., Michel, G., ...
 • Dehghanizadeh, M. H., & Hosseinchari, M. (۲۰۱۲). Academic buoyancy and ...
 • Fredrickson, B. L. (۲۰۰۱). The role of positive emotions in ...
 • Garnefski, N., & Kraaij, V. (۲۰۰۶a). Relationships between cognitive emotion ...
 • Garnefski, N., & Kraaij, V. (۲۰۰۹). Cognitive Coping and Psychological ...
 • Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (۲۰۰۱). Negative life ...
 • Spera, C. (۲۰۰۵). A review of the relationship among parenting ...
 • Gross, J. J. (۲۰۱۳). Handbook of emotion regulation: Guilford publications.. ...
 • Gross, J. J., & Thompson, R. A. (۲۰۰۷). Emotion Regulation: ...
 • Haeussler, S. (۲۰۱۳). Emotional regulation and resilience in educational organizations: a ...
 • Hashemi, Z., & Jowkar, B. (۲۰۱۳). Causal explanation of emotional ...
 • Hazan, C., & Shaver, P. (۱۹۸۷). Romantic love conceptualized as ...
 • Heckhausen, J., Wrosch, C., & Schulz, R. (۲۰۱۰). A motivational ...
 • Hen, M., & Goroshit, M. (۲۰۱۴). Academic Procrastination, Emotional Intelligence, ...
 • John, O. P., & Gross, J. J. (۲۰۰۴). Healthy and ...
 • Kamgary, M. (۲۰۱۲). The relationship between parental and peer attachment ...
 • Karreman, A., & Vingerhoets, A. J. (۲۰۱۲). Attachment and well-being: ...
 • Kerns, K. A., Tomich, P. L., & Kim, P. (۲۰۰۶). ...
 • Kesek, A., Zelazo, P. D., & Lewis, M. D. (۲۰۰۹). ...
 • Khanlou, N., & Wray, R. (۲۰۱۴). A whole community approach ...
 • Kline, R. B. (۲۰۱۱). Principles and Practice of Structural Equation ...
 • Li, J. B., Delvecchio, E., Lis, A., Nie, Y. G., ...
 • Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (۲۰۰۵). Pursuing ...
 • Mackler, J. S. (۲۰۰۸). The role of emotion regulation in ...
 • Marroquín, B. (۲۰۱۱). Interpersonal emotion regulation as a mechanism of ...
 • Martin, A. J. (۲۰۱۳). Academic buoyancy and academic resilience: Exploring ...
 • Martin, A. J. (۲۰۱۴). Academic buoyancy and academic outcomes: Towards ...
 • Martin, A. J., Colmar, S. H., Davey, L. A., & ...
 • Martin, A. J., Ginns, P., Brackett, M. A., Malmberg, L.-E., ...
 • Martin, A. J., & Marsh, H. W. (۲۰۰۶). Academic resilience ...
 • Martin, A. J., & Marsh, H. W. (۲۰۰۸). Workplace and ...
 • Martin, A. J., & Marsh, H. W. (۲۰۰۹). Academic resilience ...
 • Masten, A. S. (۲۰۰۴). Regulatory processes, risk, and resilience in ...
 • Mattanah, J. F., Lopez, F. G., & Govern, J. M. ...
 • Maximo, S. I., & Carranza, J. S. (۲۰۱۶). Parental Attachment ...
 • Mikulincer, M., Birnbaum, G., Woddis, D., & Nachmias, O. (۲۰۰۰). ...
 • Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (۲۰۰۷). Attachment in adulthood: ...
 • Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (۲۰۱۲). An attachment perspective ...
 • Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Pereg, D. (۲۰۰۳). Attachment ...
 • Noorafshan, L., Jowkar, B., & Hosseini, F. S. (۲۰۱۳). Effect ...
 • Oshri, A., Sutton, T. E., Clay-Warner, J., & Miller, J. ...
 • Pascuzzo, K., Cyr, C., & Moss, E. (۲۰۱۳). Longitudinal association ...
 • Pielage, S, B. (۲۰۰۶). Adult attachment and psychosocial functioning. Doctorial ...
 • Procaccia, R., Veronese, G., & Castiglioni, M. (۲۰۱۴). The impact ...
 • Putwain, D. W., Connors, L., Symes, W., & Douglas-Osborn, E. ...
 • Roque, L., & Veríssimo, M. (۲۰۱۱). Emotional context, maternal behavior ...
 • Samani, F., & Hosseinchari, M. (۲۰۱۳). The role of mediating cognitive ...
 • Samani, S., Sohrabishegefti, N., & Manssori, S. (۲۰۱۱). The mediating ...
 • Selcuk, E., Zayas, V., Günaydin, G., Hazan, C., & Kross, ...
 • Shaver, P. R., & Fraley, R. C. (۲۰۰۴). Self-report measures ...
 • Shaver, P. R., & Mikulincer, M. (۲۰۰۷). Adult attachment strategies ...
 • Shibue, Y., & Kasai, M. (۲۰۱۴). Relations between attachment, resilience, ...
 • Shipman, K. L., & Zeman, J. (۲۰۰۱). Socialization of children's ...
 • Sigelman, C. K., & Rider, E. A. (۲۰۱۴). Life-span human ...
 • Smith, M. (۲۰۱۵). From adversity to buoyancy. Psychology, ۲۸(۹), ۷۱۸-۷۲۱.. ...
 • Solimani, A., & Habbibi, Y. (۲۰۱۴). The relationship between emotion ...
 • Spera, C. (۲۰۰۵). A review of the relationship among parenting ...
 • Tae, Y. Sook, S. (۲۰۰۹). Moderating effect of social support ...
 • Thompson, R. A., Lewis, M. D., & Calkins, S. D. ...
 • Vallotton, C., & Ayoub, C. (۲۰۱۱). Use your words: The ...
 • Waller, M. A. (۲۰۰۱). Resilience in ecosystemic context: evolution of ...
 • Wilkinson, R. B. (۲۰۰۴). The role of parental and peer ...
 • نمایش کامل مراجع