تحلیل بین ادبیات دیستوپیایی و اتوپیایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PLCCONF10_008

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

ادبیات آیینه تمام نمای شرایط سیاسی، اجتماعی و فردی شاعر و نویسنده است اما گاه انسان می کوشد در قالب آن به بیان آرزوها، امیال و خواسته های خود بپردازد. آرمانشهر یا یوتوپیا نوعی از ادبیات است که با تمرکز بر آفرینش جهانی با برترین امکانات و شرایط سعی بر آن دارد تا میل انسان به کمال و سعادت دنیوی را تا حدی تسکین بخشد. در مقابل آن دیستوپیا یا ویرانشهر قرار دارد که مکانی خیالی یا وضعیتی است که در آن همه چیز به بدترین شکل ممکن است. بررسی دیدگاه های معتبر در باب دیستوپیا نشان میدهد که صرف وجود بدبینی و نا امیدی در یک اثر آن را وارد ژانر دیستوپیا نمی کند؛ زیرا وجه مهم دیگر در ادبیات دیستوپیا هدف و آگاهی بخش و انذار دهنده آن است که در برقراری ارتباط بین حال و آینده معنا پیدا می کند. پژوهش حاضر سعی در تشریح دیستوپیا و ویژگی های آن دارد.

Authors

پرستو پرژک

دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه، فنی و حرفه ای دختران کرمانشاه

هانیه سهرابی

دانشجوی کارشناسی نرم افزار، دانشگاه، فنی و حرفه ای دختران کرمانشاه