بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستانشهرستان جابهار

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF02_084

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش اموزان دبیرستانی شهرچابهار می باشد فرضیه هایی که به معرض ازمایش گذاشته شده اند عبارتند از:۱- بین عزت نفس و افکار غیر منطقی رابطه وجود دارد ۲- بین عزت نفس با ضرورت تاثیر و حمایت از جانب دیگران وجود دارد ۳- بین عزت نفس با انتظار بیش از حد از خود رابطه وجود دارد ۴- بین عزت نفس با تمایل به سرزنش رابطه وجود دارد ۵-بین عزت نفس با واکنش به ناکامی رابطه وجود دارد گروه نمونه این پژوهش شامل ۵۰نفر از دانش اموزان دبیرستانی دخترانه شهرچابهاربه صورت تصادفی انتخاب شدند و روی انها پرسشنامه عزت نفس و باور های غیر منطقی انجام شد که پس از ان از روش اماری ضریب همبستگی پیرامون استفاده شد که نتیجه به دست امده نشان می دهد که بین عزت نفس و تمایل به سرزنش در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد.همچنین بین عزت نفس و واکنش به ناکامی در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد

Authors

مجید جشیره

مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحدچابهار

محدثه نخعی مقدم

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاداسلامی واحدچابهار

سمیرا جاوید

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاداسلامی واحدچابهار

حمیرا یوسف زهی

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاداسلامی واحدچابهار

زاهد پیکو

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاداسلامی واحدچابهار