نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در انتقال خشونت از خانواده اصلی به خانواده فعلی در زنان مراجعه کننده به مراکز قانونی شهر شیراز

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JZVJ-6-22_005

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی نقش واسطه­ای سبک­های دلبستگی در انتقال خشونت از خانواده اصلی به خانواده فعلی در زنان خشونت دیده مراجعه­کننده به مرکز قانونی شهر شیراز بود. تعداد ۲۸۳ زن خشونت دیده مراجعه­کننده به مراکز قانونی شهر شیراز به­شیوه دردسترس برگزیده شدند و به سه پرسشنامه سبک­های دلبستگی، سنجش خشونت علیه زنان، سنجش خشونت در خانواده اصلی پاسخ دادند. برای تحلیل داده­ها از روش الگویابی معادلات ساختاری و برای بررسی اثرات واسطه­ای در الگویژوهش از آزمون بوت استراپ استفاده شد. یافته­ها نشان داد که خشونت در خانواده اصلی هم دارای اثر مستقیم بر خشونت در خانواده فعلی و هم دارای اثر غیرمستقیم بر  آن با واسطه­گری سبک­های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی است. سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی واسطه انتقال خشونت از خانواده اصلی به خانواده فعلی است.

Authors

شهدخت آزادی

دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (علوم و تحقیقات خوزستان)

حسن احدی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

علیرضا حیدری

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

رضا پاشا

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

پرویز عسکری

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران