تدوین و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری پزشکی (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JUPM-7-24_002

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

گردشگری پزشکی به پدیده بین المللی سفر شخصی که؛ اغلب گردشگران مسافت­های طولانی را برای دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی که به علت هزینه­های بالا، انتظارهای طولانی مدت، فقدان بیمه­ها، محدودیت استفاده از خدمات و عدم دسترسی به خدمات درمانی در مبدا طی می­کنند، اطلاق می­شود. بسیاری از کشورها هم اکنون در حال ایجاد طرح­های کاربردی و قانونی خدمات رسانی و برنامه ریزی برای توسعه این صنعت هستند. اما ارزانبودنقیمتخدماتپزشکیایراننسبتبهسایر کشورهایجهان، کیفیتمناسبو برابریآنباجدیدترین شیوه هایعلمطبدرجهانازمهم تریندلایلیاستکه می تواندگردشگریپزشکیرادرایرانرونقدهد. به همین منظور پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از رویکردی تلفیقی از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط فازی نظیر دیمتل فازی(FDEMATEL)، فرایندتحلیلشبکهای فازی(FANP) و فرایندتحلیلسلسلهمراتبی(AHP) و با تلفیق آن ها در مدل استراتژیک SWOT، به تدوین و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری پزشکی در کلانشهر شیراز بپردازد. درراستایدستیابیبهاینهدف ضمنمروریجامعبرادبیاتموضوعمرتبطباپژوهشحاضرازنظراتتعداد۲۰نفرازکارشناسانوخبرگانگردشگری پزشکیاستفادهشدهاست. یافته های حاصل از تلفیق تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط فازی با مدل SWOT، نشان داد که بین نتایج دو روش استفاده شده در این پژوهش، یعنی رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL فازی و رویکرد AHP، در خصوص اولویت بندی عوامل هر یک از ابعاد SOWT و رتبه بندی مولفه های استراتژی ها اختلاف وجود دارد، اما در خصوص اولویت بندی استراتژی ها اگر چه بین وزن دو روش اختلاف وجود دارد اما اولویت بندی دو روش یکسان است؛ به طوری که در هر دو روش، استراتژی تهاجمی(SO) به عنوان اولویت نخست و استراتژی های تنوع(ST)، تدافعی(WT) و بازنگری(WO) به ترتیب در اولویت های بعدی قرار می گیرند.

Keywords:

گردشگری پزشکی , تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی , راهبردها , کلانشهر شیراز

Authors

مسعود تقوایی

استاد دانشگاه اصفهان

مجید گودرزی

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • امینی، محمدتقی و صمد خباز باویل، (۱۳۸۸)، تدوین استراتژی به ...
 • دلگشایی، بهرام، جباری، علیرضا، فرزین، محمد رضا، شعر بافچی زاده، ...
 • صنعت گردشگری پزشکی در ایران: راهکارهایی برای توسعه [مقاله ژورنالی]
 • ضیاء شیخ الاسلامی، نازنین، رضاییان، محسن، بهسون، مریم و مونا ...
 • فرامرزی، آلفا، (۱۳۹۰)، گردشگری درمانی، پایگاه مقالات علمی مدیریت، www. ...
 • Barre, P., Christie Mill, R. (۲۰۰۵). Intagrated Tourism Planning For ...
 • Bina, M. (۲۰۰۷). Unaff ordability Ebola, Medical Tourism, No. ۱: ...
 • Connel, J. (۲۰۱۰). Medical tourism, University of Sydney, Australia ...
 • Connel, J. (۲۰۱۰). Migration and the globalization of health care, ...
 • Deloitte. (۲۰۰۸). Medical tourism: Consumers in search of value, Deloitte ...
 • Harahsheh, S.S. (۲۰۱۰). Curative Tourism In Jordan And Its Potential ...
 • Harryono, M., Huang,Y.F., Myazawa, K., Sethaput, V. (۲۰۰۶). Microeconomics of ...
 • Hong-Xing, Li. (۲۰۱۱). Fuzzy Sets and Fuzzy Decision-making, Publisher: CRC- ...
 • Horowitz, M., Rosensweig, J. (۲۰۱۱). Medical tourism vs., traditional international ...
 • Horowitz, M., Rosensweig, J., Jones, C.A. (۲۰۰۷). Medical tourism: globalization ...
 • Kalshrtti, P., Pillai, D. (۲۰۰۸). Tourism products development and management ...
 • Kazemi, Z. (۲۰۰۸). Study Of The Effective Factors For Attracting ...
 • Keckley, P., Underwood, H. (۲۰۰۹). Medical tourism: Update and implications, ...
 • Lautier, M. (۲۰۰۸). Export of health services from developing countries: ...
 • Onut, S., Kara, S.S., Isik, E. (۲۰۰۹). Long term supplier ...
 • Quan, Z., HuangWeila, I., Zhang, Y. (۲۰۱۱). Identifying Critical Success ...
 • Ramik, J. (۲۰۰۶). A decision system using ANP and fuzzy ...
 • Reyes, F., Reyes, N., Candia-Véjar, A., Bardeen, M. (۲۰۱۱). The ...
 • Runnels, V., Carrera, P.M. (۲۰۱۲). Why do patients engage in ...
 • Saaty T.L., Vergas, L.G. (۲۰۰۶). Decision Making with The analytic ...
 • Smith, R., Martinez Alvarez, M., Chanda, R. (۲۰۱۱). Medical tourism: ...
 • Snyder, J., Crooks, V., Turner, L. (۲۰۱۱). Issues and Challenges ...
 • Urkett, L. (۲۰۰۷). Medical tourism: concerns, benefits, and the American ...
 • Wilson, A. (۲۰۱۰). Medical Tourism in Thailand, in A. Ong ...
 • - Saaty ...
 • نمایش کامل مراجع