مقایسه ی ویژگی های شخصیتی با سلامت روان زنان و مردان دارای بیماری قلبی و کلیوی

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 22

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JZVJ-2-6_008

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش مقایسه ی ویژگی های شخصیتی با سلامت روان زنان و مردان دارای بیماری قلبی و کلیوی می باشد. روش پژوهش علی - مقایسه ای بوده و جامعه ی آماری آن عبارت است از بیماران قلبی و کلیوی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان شیراز که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه ی شخصیتی پنج عاملی NEO مک کری و کوستا، پرسشنامه ی شخصیتی تیپA یاB راتوس، اسپنسرا ترجمه ی حمزه گنجی و پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگ و هیلر داده های آماری ثبت و از راه شاخص آماری آزمون تحلیل واریانس و آزمون t برای دو جامعه ی مستقل فرضیه ها بررسی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده، ویژگی شخصیتی روان نژندی در بین بیماران قلبی، کلیوی و افراد عادی تفاوت معنادار وجود داشت، ولی ویژگی های شخصیتی برونگرایی، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری و دلپذیر بودن در بین بیماران قلبی، کلیوی و افراد عادی تفاوت معنادار وجود نداشت و از بین ابعاد ویژگی های شخصیتی، بعد روان نژندی بین زنان و مردان دارای بیماری قلبی تفاوت معناداری وجود داشت و بعد روان نژندی زنان به گونه ای معنادار بالاتر از مردان بود و هم چنین، بین سلامت روانی زنان و مردان دارای بیماری کلیوی تفاوتی معنادار وجود نداشت. هم چنین، بین سلامت روانی زنان و مردان دارای بیماری قلبی نیز تفاوتی معنادار وجود نداشت. در ضمن، بعد روان نژندی بین زنان و مردان دارای بیماری قلبی تفاوت معناداری وجود داشت که بعد روان نژندی زنان به گونه ای معنادار بالاتر از مردان بود.

Keywords:

ویژگی های شخصیت , سلامت روان , بیماری قلبی و کلیوی

Authors

هانیه شفیعی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد مرودشت

حجت اله جاویدی

- استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه علوم تربیتی. مرودشت ایران.

سلطانعلی کاظمی

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه علوم تربیتی. مرودشت ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Amelong, M. (۱۹۹۸). Using personality variables to predict cancer and ...
 • Anisi, J. (۱۳۸۵).Five – Factor personality Questionnaire. Azmoon yar pooyacompany.[Persian]۳- ...
 • Shahid beheshti medical university. ۲۶(۳).page ۱۵۹-۱۶۲.[Persian]۴- Branon ,L. &Feist ,J.(۲۰۰۰) ...
 • Braunwald, E., Zipes, D.,& Libby,P.(۲۰۰۱).Heart disease :a text book ofcardiovascu-lar ...
 • Chacho R.C, Harper R.g;kunik M&young J(۱۹۹۶) Relationship ofpsychiatric morbidity and ...
 • Psychosomatics. ۳۷(۲): ۱۰۰-۷ ...
 • Condly.s.J. (۲۰۰۶). Kesilience in children a revieo of litevature with implications ...
 • Cramer,D.(۱۹۹۱) .Type A behavior pattern ,extraversion , neuroticism andpsychological distress ...
 • Farmer C. J; Snowden S. A. & Parsons V.(۱۹۷۹).The prevalence ...
 • Fayazi bordbar, M.&Hoseini,SA.(۱۳۸۱).Investigating the role of stressmaking factors amoung ۱۰۰ ...
 • Ganji, H. (۱۳۸۰).personality evaluation(Questionnaire). Tehran. ۳th version ...
 • Geraghty ,M.(۲۰۰۲).Connection between personality ,death amongchronically ill .www. uiwa. Edu. ۱۵- ...
 • Comparison personality factors, Stress making events and social support amongheart ...
 • Number ۴۱. [Persian]۱۷- Kohler ,T .Scherbaum ,N .& Richter's .(۱۹۹۳).The ...
 • Levenson J.L.(۱۹۹۸).psychosocial screening and selection of candidates oforgan transplantation۲: ۲۱-۴۱ ...
 • Patel S. S:Shah V.S:Peterson R. A: & Kimmel P. L. ...
 • Riolli,l.,savicki,v.,capani,A(۲۰۰۲).Resilience in the face of catastrophe:optimisn,personality,and coping in the Kosovo ...
 • Salehi,M. & Noormohammadi ,A.(۱۳۷۸) . Investigating the depressionFrequancy among Hemodialysis ...
 • Idea and behavior . number ۸ . Page ۲۰-۲۵.[Persian]۲۲- Shahmohammadi,I.,Bayanzadeh ...
 • Personality Traits and Mental Health of the patients applying for ...
 • Yarmohammadian, A.(۱۳۸۴). Comparison of personality traits amongPsychosomatic patients and healthy ...
 • Isfahan educational science callage. [Persian]۲۶- Yarmohammadian , A.,Bayat, M. & ...
 • نمایش کامل مراجع