بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی، بخشش و سلامت روان در زوج های مراجعه کننده به مراکز بهداشت گچساران

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JZVJ-2-6_001

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ی بخشش، ویژگی-های شخصیتی و سلامت روان در زوج های مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر گچساران بود. به همین منظور، تعداد ۱۵۰ زوج از زوج های مراجعه کننده به مراکز بهداشت به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه ی بخشش، پنج عاملی شخصیت و سلامت عمومی گلدنبرگ استفاده شد. پس از گرد آوری پرسشنامه ها، داده های بدست آمده با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و آزمون تی برای گروههای مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که بخشش با ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی رابطه ی منفی و با ویژگی های شخصیتی سازگاری، برونگرایی، خودآگاهی و پذیرش رابطه ی مثبت معنادار دارد. هم چنین، زوج هایی که ویژگی های شخصیتی مشابه دارند، نسبت به زوج هایی که ویژگی های شخصیتی متفاوت دارند، یکدیگر را بیش-تر می بخشند و از سلامت روان بیش تری برخوردارند. در نهایت، یافته های پژوهش کنونی نشان داد که زوج های دارای سلامت روان نسبت به زوج هایی که سلامت روان ندارند، یکدیگر را بیش تر می بخشند.

Keywords:

بخشش , ویژگی های شخصیتی و سلامت روان

Authors

طیبه زندی پور

دانشیار دانشگاه الزهرا

شهدخت آزادی

- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران.

فرزانه ناهیدپور

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ashton, M.C., Paunonen, S.V., Helmes, E. and Jackson, D.N. (۱۹۹۸). ...
 • Berry, J.W., Worthington, E.L., Parrott, L., O’Conner, L.E. and Wade, ...
 • Brose, L.A., Rye, M.S., Lutz-Zois, C. and Ross, S.R. (۲۰۰۵). ...
 • Brush, B., Mc Gee, E., Cavanahg, B. and Woodward, M. ...
 • Emmons, R.A. (۲۰۰۰). Personality and forgiveness. In: M.E. McCullough,K.I. Pargament ...
 • Luo ۶- Enright, R. and The Human Development Study Group. (۱۹۹۶). ...
 • Exline, J. J. and Bumeister, R.f. (۲۰۰۰). Expressing forgiveness andrepentance: ...
 • Fincham, F.D. (۲۰۰۴). The tendency to forgive in dating and ...
 • Fincham, F. and Kashdan, T.B. (۲۰۰۲). Facilitating forgiveness: developinggroup and ...
 • North (Ed), Exploring forgiveness (pp.۹۵-۱۰۵). Madison: University ofWisconsin Press۱۲- Fortune, ...
 • Lexington, MA: heath ...
 • Gaunt, R. (۲۰۰۶). Couples similarity and marital satisfaction: Are similarspouses ...
 • Hassanzadeh, R. (۱۳۸۲). Research method in human sciences.Tehran,Savalan Publisher. [persian]۱۵- ...
 • Kaplan, B.H. (۱۹۹۲). Social health and the forgiving heart: The ...
 • Karremans, J.C. and Van Lange, P.A.M. (۲۰۰۴). Back to caring ...
 • Komorita, S.S., Hilty, J.A. and Parks, C.D. (۱۹۹۱).Reciprocity andcooperation in ...
 • Predicting marital satisfaction from self, partner, and couple characteristics: Is ...
 • (۲۰۰۱).Vengefulness: Relationship with forgiveness, Rumination, Well – being,and Big five. ...
 • McCullough, M.E., Hoyt, W.T. and Rachal, K.C. (۲۰۰۰). What we ...
 • McCullough, K.I. Pargament and C.E. Thoresen, Editors, Forgiveness: Theory,research, and ...
 • McCullough, M.E., Rachal, K.C., Sandage, S.J., Worthington, E.L., Brown,S.W. and ...
 • Theoretical elaboration and measurement., Journal of Personality and SocialPsychology ۷۵, ...
 • McCullough, M. E. and Rachal, K. C. (۱۹۹۷). Interpersonal forgiving ...
 • Interpersonal forgiving in close relationships, Journal of Personality and SocialPsychology ...
 • Mullet, E., Neto, F. and Rivière, S. (۲۰۰۵). Personality and ...
 • Murray, R. (۲۰۰۲). Forgiveness as a therapeutic option. The family ...
 • Paleari, F.G., Regalia, C. and Fincham, F.D. (۲۰۰۵). Marital quality,forgiveness, ...
 • Riply, J. S. and Worthington, E. L. (۲۰۰۲). Hope-focused and ...
 • Ross, S.R., Kendall, A.C., Matters, K.G., Wrobel, T.A. and Rye, ...
 • (۲۰۰۴). A personological examination of self-and other-forgiveness in the fivefactormodel, ...
 • Rye, M., Loiacono, D.; Folck, C., Olszewski, B., Heim, T. ...
 • (۲۰۰۱). " Evaluation of the psychometric properties of two forgiveness ...
 • Rye, M. and Pargament, K. (۲۰۰۲). Forgiveness and romantic relationshipsin ...
 • Vol ۵۸(۴) ۴۱۹-۴۴۱. ۳۳- Sadock, B. and Sadock, V. (۱۳۸۰). Abstract ...
 • Translated by Nosratoallah Porafkari, Tehran, Azadeh publisher ...
 • Saif, S. and Bahari, F. (۱۳۸۰). Normalization and standardization of ...
 • Walker, D.F. and Gorsuch, R.L. (۲۰۰۲). Forgiveness within the Big ...
 • Worthington, E.L. (۱۹۹۸). The pyramid model of forgiveness: Someinterdisciplinary speculations ...
 • Ysseldyk, R., Matheson, K. and Anisman, H. (۲۰۰۷). Rumination: Bridginga ...
 • نمایش کامل مراجع