بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی افراد از عملکرد آموزشگاه های رانندگی در کلانشهر شیراز

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JUPM-3-10_005

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

مباحث رضایتمندی یکی از مهم ترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف به شمار می رود. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات رضایتمندی در پایش سیاست های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری است. در این مقاله تلاش شده تا عوامل موثر بر رضایتمندی هنرجویان متقاضی گواهینامه از آموزشگاه های رانندگی کلانشهر شیراز بررسی شود. روش تحقیق پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه هنرجویان متقاضی اخذ گواهینامه از آموزشگاه های رانندگی کلانشهر شیراز تشکیل می دهند که از این میان و به وسیله فرمول نمونه گیری، حجم نمونه برابر با ۲۶۵ نفر به دست آمد. یافته ها نشان می دهند زمان زیادی از هنرجو در بحث آموزش گرفته می شود که به نظر آنها آن چنان که باید و شاید، از این زمان بهره برداری نمی گردد و زمان در نظر گرفته شده (۶ ساعت) با توجه به حجم کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی پاسخگوی نیاز آنان ناست. امکانات آموزشگاه ها نیز با توجه به اینکه بخش خصوصی و بیشتر جنبه درآمدی مدنظر است، بیشتر سعی در جنبه انتفاعی قضیه دارد تا بحث آموزش و اهداف راهنمایی و رانندگی. این موارد نشان دهنده ی عدم رضایتمندی افراد از عملکرد آموزشگاههای رانندگی کلانشهر شیراز است. بنابراین، بین متغیرهای فردی از قبیل سن، جنس، تحصیلات و وضعیت تاهل افراد و میزان رضایتمندی از عملکرد آموزشگاه های رانندگی ارتباط معناداری وجود ندارد (در مورد تمام متغیرهای فردی مذکور، Sig. (۲-tailed) بیشتر از ۰۵/. می باشد). تنها در مورد متغیر فردی شغل که Sig. (۲-tailed) آن ۰۱۵/. می باشد (کمتر از ۰۵/.)، این رضایتمندی حاصل شده و ارتباط معناداری وجود دارد.

Keywords:

Authors

علی اکبر عنابستانی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مصطفی عباسی

کارشناس ارشد علوم انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

مجتبی روستا

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بهرامینژاد، دهقان (۱۳۸۲)، شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهری در ...
 • جزنی، نسرین (۱۳۷۸)، مدیرت منابع انسانی، تهران:نشر نی ...
 • حاجینژاد، علی، رفیعیان. مجتبی و زمانی. حسین،(۱۳۸۹)، بررسی متغیرهای فردی ...
 • حسینی، سیدکمالالدین و دیگران (۱۳۸۸)، میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد ...
 • رفیعیان. مجتبی، عسگری. علی و عسگریزاده. زهرا،(۱۳۸۸)، رضایتمندی شهروندان از ...
 • روستا، مجتبی (۱۳۸۹)، بررسی وضعیت حفظ ونگهداری فضای سبز (باغات) ...
 • ساروخانی، باقر، (۱۳۸۲)، دایرهالمعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان.شهرداری شیراز، ...
 • کاوسی. مهدی و سقایی. علی، ( ۱۳۸۵). روشهای اندازهگیری رضایت ...
 • گیفورد. رابرت، (۱۳۷۸). روانشاناسی محیطهای مسکونی، ترجمه وحید قبادیان، فصلنامه ...
 • ماهنامه آموزشی خبری پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا (۱۳۹۱)، سال ...
 • محمدیفر. یوسف، احمدی. محمد وهاشمی.سیددادوش، (۱۳۸۹). اعتماد به سازمانهای دولتی ...
 • معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا ( ۱۳۸۵)، آموزش جامع قوانین ...
 • نجاتبخش اصفهانی، علی، (۱۳۸۵)، بررسی و تحلیل روشهای آموزش همگانی، ...
 • آذری. لطفعلی، هوشمند. محمود و نقوی.سمیهسادات، (۱۳۸۸)، بررسی و سنجش ...
 • هومن، حیدرعلی (۱۳۷۶)، شناخت روش علمی درعلوم رفتاری، تهران: انتشارات ...
 • Baba, Y. and Austin, D. M. (۱۹۸۹).Neighborhood Environmental Satisfaction,Behavior, ۱۱: ...
 • Whence and Whither in Social Indicatorsand Marketing Chicago: AmericanMarketing Association ...
 • Bullock ,B. S. and Susie, J. (۲۰۰۴). AnAnalysis of Technology ...
 • Ge, J. Hokao, K. (۲۰۰۶). Research onResidential Lifestyles in Japanese ...
 • Gifford, R. (۱۹۹۹). Perception and RecognitionEnvironmental. Translated Dehbashy ...
 • Architectural and Cultural Journal, ۲-۳(۱):۲۱-۲۹ ...
 • Harvey, A. S. (۱۹۹۷). Time Use Analysis inQuality-of-Life Studies. Journal ...
 • Khaki, G.'R. (۲۰۰۳), Approach to ResearchMethods Dissertation Writing, Tehran,Baztab Publishing.Lansing, ...
 • Michelson, W. (۱۹۶۶). An Empirical Analysisof Urban Environmental Preferences ...
 • Journal of the Amer. Institute of Planners,۳۱: ۳۵۵-۳۶۰ ...
 • Schmidt, D., R. Goldman and N. Feimer.(۱۹۷۹). “Perceptions of Crowding.”Environment ...
 • Treasury Board of Canada A Secretariat (۲۰۰۱).Quality Services Guide-Measuring ClientSatisfaction, ...
 • نمایش کامل مراجع