CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی افراد از عملکرد آموزشگاه های رانندگی در کلانشهر شیراز

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی افراد از عملکرد آموزشگاه های رانندگی در کلانشهر شیراز
شناسه ملی مقاله: JR_JUPM-3-10_005
منتشر شده در در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی اکبر عنابستانی - دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مصطفی عباسی - کارشناس ارشد علوم انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران
مجتبی روستا - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:
مباحث رضایتمندی یکی از مهم ترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف به شمار می رود. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات رضایتمندی در پایش سیاست های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری است. در این مقاله تلاش شده تا عوامل موثر بر رضایتمندی هنرجویان متقاضی گواهینامه از آموزشگاه های رانندگی کلانشهر شیراز بررسی شود. روش تحقیق پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه هنرجویان متقاضی اخذ گواهینامه از آموزشگاه های رانندگی کلانشهر شیراز تشکیل می دهند که از این میان و به وسیله فرمول نمونه گیری، حجم نمونه برابر با ۲۶۵ نفر به دست آمد. یافته ها نشان می دهند زمان زیادی از هنرجو در بحث آموزش گرفته می شود که به نظر آنها آن چنان که باید و شاید، از این زمان بهره برداری نمی گردد و زمان در نظر گرفته شده (۶ ساعت) با توجه به حجم کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی پاسخگوی نیاز آنان ناست. امکانات آموزشگاه ها نیز با توجه به اینکه بخش خصوصی و بیشتر جنبه درآمدی مدنظر است، بیشتر سعی در جنبه انتفاعی قضیه دارد تا بحث آموزش و اهداف راهنمایی و رانندگی. این موارد نشان دهنده ی عدم رضایتمندی افراد از عملکرد آموزشگاههای رانندگی کلانشهر شیراز است. بنابراین، بین متغیرهای فردی از قبیل سن، جنس، تحصیلات و وضعیت تاهل افراد و میزان رضایتمندی از عملکرد آموزشگاه های رانندگی ارتباط معناداری وجود ندارد (در مورد تمام متغیرهای فردی مذکور، Sig. (۲-tailed) بیشتر از ۰۵/. می باشد). تنها در مورد متغیر فردی شغل که Sig. (۲-tailed) آن ۰۱۵/. می باشد (کمتر از ۰۵/.)، این رضایتمندی حاصل شده و ارتباط معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
عملکرد آموزشگاه های رانندگی, رضایتمندی, گواهینامه رانندگی, متغیرهای فردی, کلانشهر شیراز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1916551/