گرایش شوهران به خشونت علیه همسران: مطالعه موردی شهر شیراز

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JZVJ-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه ی تعدادی عامل های جمعیت شناختی، اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی با گرایش شوهران به خشونت علیه همسران در خانواده است. روش پژوهش، پیمایشی است و جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی مردان متاهل تک همسر ساکن شهرستان شیراز تشکیل داده که در زمان پژوهش حداقل یکسال از تاریخ ازدواج آن ها گذشته است. داده های پژوهش از روش پرسشنامه ی ساختار یافته و با شیوه ی نمونه گیری چند مرحله ای طبقه بندی شده ی تصادفی از یک نمونه ی ۴۰۰ نفری از جامعه ی آماری بدست آمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین سن شوهر و تفاوت تحصیلات همسران با گرایش شوهر به خشونت علیه همسر رابطه ای معنی دار وجود ندارد، اما از سوی دیگر، بین تعداد فرزندان، سن ازدواج شوهر، اختلاف سنی همسران، اعتقاد شوهر به کلیشه های جنسیتی، قومیت شوهر، خویشاوند همسری، شغل شوهر، مشاهده ی خشونت به وسیله ی شوهر در خانواده و خاستگاه و رضایتمندی شوهر از زندگی زناشویی، با گرایش شوهر به خشونت علیه همسر رابطه ای معنی دار وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان دهنده ی همبستگی قوی بین عامل فرهنگی اعتقاد شوهر به کلیشه های جنسیتی و گرایش شوهر به خشونت علیه همسر است

Keywords:

گرایش , خشونت علیه زنان , عامل های جمعیت شناختی , عامل های اجتماعی , عامل های فرهنگی , عامل های روان شناختی , مدل اکولوژیکی , شیراز

Authors

عبدالعلی لهسایی زاده

استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

یوسف مدنی

کارشناس ارشد جامعه شناسی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ۱ احمدی، ح . ۱۳۸۴ . جامعه شناسی انحرافات، تهران: ...
 • ۲ اعظم زاده، م . و دهقان فرد، ر . ...
 • ۳ اوپنهایم، ا . ان. ۱۳۶۹ . طرح پرسشنامه و ...
 • ۴ تریاندیس، ه . ل. چ. ۱۳۷۸ . فرهنگ و ...
 • ۵ حیدری، . ر .ا ۱۳۸۳ . بررسی عوامل موثر ...
 • ۶ زنگنه، . م ۱۳۸۰ . بررسی جامعه شناختی عوامل ...
 • ۷ ساروخانی، ب. ۱۳۸۱ . مقدمه ای بر جامعه شناسی ...
 • ۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی . ۱۳۸۴ . سالنامه ...
 • ۹ شمس اسفند آباد، ح . و امامی پور، س ...
 • ۱۳ مقدس، ع. ۱۳۷۴ . "منزلت مشاغل در جامعه ی ...
 • Barnett, O. W., C. L .Miller-Perrin, and R. D. Perrin ...
 • Berkel, L. A. (۱۹۹۹). Two Causal Models of Domestic Violence ...
 • PhD Thesis. United States: Pennsylvania State University. ۱۷-Carlson, B. E. (۱۹۸۴). ...
 • Cunningham, A., P. G. Jaffe, L. Baker. T. Dick, S. ...
 • Poisson. (۱۹۹۸). " Theory-explanation of male violence against femalepartners: literature ...
 • Douki, S. F. Nacef, A. Belhadj, A. Bouasker, and R. ...
 • "Violence against women in Arab and Islamic countries." Archives ofwomen's ...
 • Garcia, E. And J. Herrero. (۲۰۰۶). "Public attitudes toward reporting ...
 • Gelles, R. J. and M. A. Straus (۱۹۷۸). “Violence in ...
 • Harmon, P. A. (۲۰۰۱). Why Do Men Batter Women? Assessing ...
 • Heise, L. L. (۱۹۹۸). "Violence against women: an integrated. Ecologicalframework." ...
 • Jaoko, J. O. (۲۰۰۵). Ecological Correlates of Violence Against Women. ...
 • Jarchow, A. L. (۲۰۰۴). Analyzing Attitudes Toward Violence AgainstWomen. PhD ...
 • Jasinski, J. L. (۱۹۹۶). Structural Inequalities, Family and Cultural Factors,and ...
 • England: The University of Hampshire ...
 • Jasinski, J. L. (۲۰۰۱). "Theoretical explanation for violence against women"in ...
 • Kalmuss, D. (۱۹۸۴). "The intergenerational transmission of maritalaggression." Journal of ...
 • Lin, N. (۱۹۷۶). Foundation of Social Research., New York: McGraw ...
 • Lips, H. M. (۲۰۰۳). A New Psychology of Women. New ...
 • Nayak, M. B., A. G. Abra, M. K. Martin, C. ...
 • Newman, D. M. and L. Grauerholz (۲۰۰۲). Sociology of Families. ...
 • O’Brien, J. E. (۱۹۷۱). “Violence in divorce prone families.” Journal ...
 • O’Leary, K. D. (۱۹۸۸). "Physical aggression between spouses: asocial learning ...
 • Resko, S. M. (۲۰۰۷). Intimate Partner Violence Against Women: ExploringIntersections ...
 • Schwertscharf, J. (۲۰۰۱). Male attitudes toward violence against women. MsThesis. ...
 • Silverman, J. G. (۲۰۰۱). "Dating violence against adolescent girlsand associated ...
 • Stickley, A., O. Kislitsyna, I. Timofeeva, D. Vagero.(۲۰۰۸)." Attitudestoward intimate ...
 • Stith, S. (۱۹۹۰) "Police response to domestic violence: the influence ...
 • Tong, A. R. W. C. (۲۰۰۳). A Multivariate Path Model ...
 • Canada: University of Toronto ...
 • Turner, J. H. (۲۰۰۳). The Structure of Sociological Theory. California:Thomson, ...
 • Widom, C. S. (۱۹۸۹). "Does violence beget violence? a critical ...
 • نمایش کامل مراجع