بررسی مقایسه ای رابطه بین کیفیت زندگی با عزت نفس، کانون کنترل، استرس و سرمایه اجتماعی فرزندان شاهد و ایثارگر فارس

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEDU-1-4_006

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

هدف اصلی این تحقیق بررسی سطح کیفیت زندگی فرزندان شاهد و ایثارگر ومقایسه ی آن با دانش آموزان عادی جامعه و هم چنین شناخت رابطه و تاثیرمتغیرهایی چون استرس، سرمایه اجتماعی، عزت نفس و کانون کنترل درکیفیت زندگی فرزندان شاهد و ایثارگر بود. براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد ۲۹۶ دانش آموزانتخاب شد که از میان این تعداد ۲۴۸ دانش آموز عادی و ۴۶ دانش آموزشاهد وایثارگر از بین دبیرستان های شیراز، کازرون و مرودشت بودند. از روش های آلفای کرانباخ برای پایایی و تحلیل ماده و نظر متخصصان برای محاسبه روایی پرسشنامه های پژوهش استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که میزان کیفیت زندگی دانش آموزان خانواد ههای شهدا و ایثارگردرحد متوسط قراردارد؛ یعنی ۱۵ درصد / ۶۲ درصداین افراد از کیفیت زندگی متوسطی برخوردارهستند و تنها ۶ / حدود ۲ ازکیفیت زندگی پایینی برخوردارهستند. آزمون تی برای گروه های مستقل نشان داد بین کیفیت زندگی دانش آموزان خانواده های شهدا وایثارگر و دانش آموزان عادی تفاوت معنی داری وجود ندارد .ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین متغیرهای کیفیت زندگی، عزت نفس، کانون کنترل و سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت و معنی دار؛ و بین متغیرهای کیفیت زندگی واسترس و کمتر معنی دار بودند. p< / رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.همگی این روابط در سطح ۰۵ رگرسیون چند متغیره نشان داد که ازمیان متغیرهای عزت نفس، کانون کنترل ، سرمایه اجتماعی واسترس، کانون کنترل با بتای ( ۳۶ /) سهم بیشتری درمقدارکیفیت زن دگی دانش آموزان خانواده های شاهد و ایثارگردارد.یعنی در سطح اطمینان ۹۵ درصد؛ هرمقدارکانون کنترل درونی ترباشد افراد کیفیت زندگی بالاتری دارند.

Keywords:

کیفیت زندگی , عزت نفس , کانون کنترل , استرس , سرمایه اجتماعی و فرزندان شاهد و ایثارگر

Authors

علیرضا قاسمی زاد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

حسین برنجیان تبریزی

مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

محمد رضا عابدی

مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

ام البنین برزیده

مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بیابانگرد، اسماعیل(۱۳۷۲). روشهای افزایش عزتنفس در کودکان و نوجوانان. تهران:نشراولیا ...
 • Oskamp (Eds.), The social psychology of health: ClaremontSymposium on applied ...
 • http://www.nott.ac.uk/economics/credit/research/papers/cp.۰۵.۱۱.pdf.<۴/۵/۲۰۰۹>Marriage,K. Cummins,A.(۲۰۰۴).Subjective Quality of life AndSelf Esteem In Children.Social Indicators ...
 • Perceived stress and quality of life among doctor of pharmacystudents. ...
 • Paxton, Pamela. (۱۹۹۹). "Is Social Capital Declining in theUnited States? ...
 • Pettijohn, T. F. II, Pettijohn, T. F., & Sacco, D. ...
 • Psychological Reports, ۹۷-۱۰۵Rosenberg, M. (۱۹۶۵). Society and the adolescent self-image ...
 • Princeton, NJ: Princeton University Press ...
 • www.garfield.library.upenn.edu (۲۳/۵/۲۰۰۸)Roslan,A. Russayani ,I. Nor azam.A.(۲۰۱۰). The Relationshipbetween Social Capital ...
 • Assessment of the relationship between quality of life and stress ...
 • http://scialert.net/abstract/?doi=pjbs.۲۰۱۰.۳۷۵.۳۷۹ (۶/۸/۲۰۱۰)Stone man, P. Anderson, B. (۲۰۰۶). Social Capital, Quality ...
 • Ipswich: University of Essex ...
 • Theunissen,N. C. M. Zwinderman .K.H.(۲۰۰۲). Quality of lifeand self-esteem in ...
 • Available at: w.w.w.Who.int/mental_health/media/۶۸.pdf<۱۲/۲/۲۰۰۹>Zaki.M.A.(۲۰۰۸). Quality of Life and Its Relationship with ...
 • Gupchup, G.V. Borrego, M.E. Konduri, N.(۲۰۰۴). The impact ofstudent life ...
 • نمایش کامل مراجع