تنشهای پسماند در دیسک دوار جازده شده با سخت شوندگی دلخواه

Publish Year: 1379
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME08_004

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

توزیع مقادیر پسماند تنش، کرنش و تغییر مکان یک دیسک دوار جازده شده روی یک شافت الاستیک بدست آمده است. سخت شوندگی مصالح دیسک به صورت کاملا دلخواه و غیرخطی می تواند در نظر گرفته شود. براساس معیار تسلیم وان مایسیس و ترسکا و برای دو حالت تنش سطح و کرنش سطح، مقادیر پسماند مورد مطالعه قرار گرفته است. برای محاسبه تنشهای پسماند از معیارهای سخت شوندگی متعددی مانند ایزوتروپیک، سینماتیک و همچنین معیار ضریب اثر باشینگر متغیر استفاده شده است. نتایج بدست آمده با نتایج قابل دسترس مقایسه شده و مطابقت بسیار خوبی را نشان میدهد.

Keywords:

تنشهای پسماند- دیسک دوار- تحلیل الاستیک پلاستیک- سخت شوندگی

Authors

حمیدرضا جاهد مطلق

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

نوید ارجمند

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف