مطالعه مروری بر روشهای مدیریت منابع

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERM04_010

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

رایانش ابری یک مدل محاسباتی است که در آن ارائه دهندگان منابع میتوانند خدمات درخواستی را به روشی شفاف به مشتریان ارائه دهند. بااینحال، ارائه دهندگان برای اینکه بتوانند کیفیت خدمات را بدون محدود کردن تعداد درخواستهای پذیرفته شده تضمین کنند، باید بتوانند منابع موجود را بهصورت پویا مدیریت کنند تا بتوان آنها را بهینه کرد. این مدیریت منابع پویا یک کار بی اهمیت نیست، زیرا شامل چندین چالش مربوط به مدلسازی حجم کار، مجازیسازی، مدلسازی عملکرد، استقرار و نظارت بر برنامه های کاربردی در منابع مجازی میشود که در این مقاله مفاهیم و راهکارهای بهتر، نتیجه گیری و کار آینده وجود دارد که به ترتیب نتایج اصلی را خلاصه میکند و توصیه هایی را برای کارهای آینده ارائه میدهد.

Authors

الهام توتونچی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

شیوا رزاق زاده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

عباس میرزایی

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران