نقض حقوق بشر در فضای سایبری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERM04_261

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

به دنبال توسعه استفاده از اینترنت مسائل اخلاقی و حقوقی بسیار زیادی پدید آمده است که با عنایت به عدم فرهنگ از یک سو و عدم وجود مرز فیزیکی در ارتباطات اینترنتی، اهمیت و پیچیدگی موضوع بیشتر شده است. در فضای سایبری حقوق بنیادین بشر من جمله آزادی بیان و آزادی حریم خصوصی مورد تهدید هستند. ماهیت فضای مجازی به گونه ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب گردیده و همچنین با امکانات گسترده ای که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده به نوعی در جهت حفظ خصوصی افراد گام برداشته است. لیکن تدابیر پیشگیرانه وضعی از جرایم سایبری، به گونه ای اعمال می شود که این اصول حقوق بشری را نقض می کنند . از آن جمله می توان به بحث فیلترینگ اشاره کرد. ابزارهای فنی در قالب تدابیر پیشگیرانه ی وضعی راه حل بنیادی و اساسی تلقی نمی شوند بلکه مقطعی بوده و نه تنها مشکلی را حل نخواهند کرد بلکه اصلی از اصول حقوق بشری را در تنگنا قرار داده و با موانع بسیاری روبه رو نموده اند.

Authors

ایاز قلی زاده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه- دانشجوی دکتری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج