بررسی مهارت های خواندن و نوشتن در دوره ابتدایی و تاثیر تقویت آنها بر رشد مهارت های زبانی، اندیشه و خلاقیت دانش آموزان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN05_2815

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

آشنایی با وجوه زبان به خصوص برای معلم ها از اهمیت زیادی برخوردار است؛زیرا زمانی ک یک معلم وجه تولیدی زبان را خوب یادگرفته باشد؛می تواند به شاگردانش بیاموزد که خوب بشنونند و خوب بخوانند و همین طور زمانی که وجه دریافتی زبان را بشناسد؛می تواند به شاگردانش خوب حرف زدن و یا خوب بیان کردن و خوب نوشتن را بیاموزد.زبان و گفتار ابزارهایی هستند که برای برقراری ارتباط استفاده می شوند. ارتباط مستلزم دو عمل ”رمزگذاری“یعنی ارسال پیام به شکلی قابل فهم و ”رمزگشایی“یعنی درک و فهم پیامهاست. ارتباط دو طرف دارد، در یکسو فرستنده و در سوی دیگر گیرنده پیام قرار دارد. البته ارتباط همیشه مستلزم زبان نیست. مثلا حیوانات از طریق حرکات و اصوات با هم رابطه برقرار می کنند و لیکن این ارتباط، زبان واقعی محسوب نمی شود و آنچه که مدنظر ماست، ارتباطی است که مولفه اصلیش زبان می باشد.اهمیت یادگیری و درک این مباحث برای معلمان چندین برابر است زیرا یک معلم ابتدا باید مهارت های زبانی را بشناسد تا بتواند این مهارت ها را در کودکان ایجاد و تقویت کند.زبان دارای دو وجه تولیدی و دریافتی است. تولید زبان با پیدایشیک اندیشه گزاره ایی آغاز می شود، که به صورت جمله در می آید و سرانجام در قالب اصوات بیان می شود. فهمیدن زبان با شنیدن اصواتی آغاز می شود که ما به آن در قالب واژه ها معنا می دهیم؛ با ترکیب واژه ها جمله می سازیم و به نحوی این جمله را به گزاره تبدیل می کنیم.برای فهم جمله فهم واج ها واژه ها و گروه های زبانی کفایت نمی کند؛ بلکه فهم جمله در بافت تحقق می گیرد.

Authors

ناصر بهروز

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ

محمد علیپور

کارشناس ارشد حسابداری

حسنا فتاحی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت