رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و شفقت به خود باکیفیت خواب: نقش میانجی تنظیم هیجان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CPAP-21-2_008

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

مقدمه: کیفیت خواب یک ساختار بالینی مهم است و خواب ضعیف به طور فزاینده ای در افراد، به ویژه دانشجویان شایع است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و شفقت به خود با کیفیت خواب با توجه به نقش میانجی تنظیم هیجان در بین دانشجویان انجام شد. روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه گیلان تشکیل می دادند. به این منظور نمونه ای به حجم ۳۸۴ نفر به روش نمونه گیری غیر تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته، پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ «بویس و همکاران» (۱۹۸۹)، پرسشنامه شفقت به خود «نف» (۲۰۰۳)، پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی «دنیس و واندر وال» (۲۰۱۰)، پرسشنامه تنظیم هیجان «گراس و جان» (۲۰۰۳) استفاده شد. تحلیل داده ها با روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS-۲۷ و Amos-۲۴ انجام شد. نتایج: نشان داد که رابطه معناداری بین سه متغیر انعطاف پذیری شناختی، شفقت به خود و تنظیم هیجان به ویژه خرده مقیاس ارزیابی مجدد باکیفیت خواب وجود دارد (۰۵/۰>p). به علاوه رابطه معناداری بین دو متغیر مستقل انعطاف پذیری شناختی و شفقت به خود با ارزیابی مجدد وجود دارد، همچنین رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و سرکوبی معنادار بود (۰۵/۰>p). علاوه بر این رابطه بین کیفیت خواب و سرکوبی معنادار نبود و رابطه ای معناداری نیز بین شفقت به خود و سرکوبی مشاهده نشد (۰۵/۰شفقت به خود و ارزیابی مجدد توانستند ۱۴ درصد از متغیر وابسته کیفیت خواب را تبیین کنند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، تنظیم هیجان به ویژه خرده مقیاس ارزیابی مجدد رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و شفقت به خود را باکیفیت خواب میانجی گری می کند؛ لذا بهره مندی از توانائی تنظیم هیجان به ویژه خرده مقیاس ارزیابی مجدد می تواند به عنوان یک راهکار درمانی موثر در جهت بهبود کیفیت خواب دانشجویان موردتوجه قرار بگیرد.

Authors

مریم دلدار گوهردانی

کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

منصوره ستوده

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران.

کسری بیک محمدی

کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی و سازمانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

امید امانی

دکتری روان شناسی بالینی، گروه روان شناس بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Medic G, Wille M, Hemels ME. Short-and long-term health consequences ...
 • Walker MP. Sleep essentialism. Brain. ۲۰۲۱ Mar;۱۴۴(۳):۶۹۷-۹ ...
 • Chen Y, Wang Y, Wang S, Zhang M, Wu N. ...
 • Monteiro LZ, de Farias JM, de Lima TR, Schäfer AA, ...
 • Blaxton, J. M. Bergeman, C. S. Whitehead, B. R. Braun, ...
 • Tomaso CC, Johnson AB, Nelson TD. The effect of sleep ...
 • Farah Natashah Mohd, A. Manh, A. & Hanapiah, M. H. ...
 • Ranasinghe AN, Gayathri R, Vishnu Priya V. Awareness of effects ...
 • Itani O, Jike M, Watanabe N, Kaneita Y. Short sleep ...
 • Ohayon M, Wickwire EM, Hirshkowitz M, Albert SM, Avidan A, ...
 • Whitney P, Hinson JM, Jackson ML, Van Dongen HP. Feedback ...
 • نصیری، اسمعیل؛ اشرفی، سمیه؛ خالصی، مریم. بهبود کیفیت خواب و ...
 • Lee S, Mu C, Gonzalez BD, Vinci CE, Small BJ. ...
 • Stormark KM, Fosse HE, Pallesen S, Hysing M. The association ...
 • Wang F, Boros S. The effect of physical activity on ...
 • Suardiaz-Muro M, Ortega-Moreno M, Morante-Ruiz M, Monroy M, Ruiz MA, ...
 • Fu X, Zhang K, Chen X, Chen Z. Report on ...
 • نادری، حبیب الله؛ دهقان، حمیدرضا؛ قادری، محمد؛ مومنی، فاطمه. کیفیت ...
 • رابطه ویژگی های شخصیتی با کیفیت خواب، خواب آلودگی روزانه و کیفیت زندگی دانشجویان [مقاله ژورنالی]
 • Zamani E, Akbari M, Mohammadkhani S, Riskind JH, Drake CL, ...
 • Sheffler JL, Pickett S. Adverse Childhood Experiences and Poor Sleep ...
 • Scott J, Kallestad H, Vedaa O, Sivertsen B, Etain B. ...
 • Vandekerckhove M, Wang YL. Emotion, emotion regulation and sleep: An ...
 • قریب بلوک، معصومه؛ میکائیلی، نیلوفر؛ بشرپور، سجاد. پیش بینی کیفیت ...
 • Rakhimov A, Ong J, Realo A, Tang NK. Being kind ...
 • Butz S, Stahlberg D. The relationship between self-compassion and sleep ...
 • Butz S, Stahlberg D. Can self-compassion improve sleep quality via ...
 • Hu Y, Wang Y, Sun Y, Arteta-Garcia J, Purol S. ...
 • Brown L, Houston EE, Amonoo HL, Bryant C. Is self-compassion ...
 • Neff K. Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude ...
 • Talwar V, Castellanos M, Bosacki S. Self-compassion, social cognition, and ...
 • Burnham C. Inducing Kindness to Cope with Social Stress: Comparing ...
 • Terry ML, Leary MR, Mehta S, Henderson K. Self-compassionate reactions ...
 • Inwood E, Ferrari M. Mechanisms of change in the relationship ...
 • Diedrich A, Burger J, Kirchner M, Berking M. Adaptive emotion ...
 • Güler KA. The Relationship Between Self-Compassion, Cognitive Flexibility and Psychological ...
 • Guassi Moreira JF, Sahi R, Ninova E, Parkinson C, Silvers ...
 • Uddin LQ. Cognitive and behavioural flexibility: neural mechanisms and clinical ...
 • Bilgin M. Ergenlerin beş faktör kişilik özelliği ile bilişsel esneklik ...
 • Toraman Ç, Özdemir HF, Aytuğ Koşan AM, Orakçı Ş. Relationships ...
 • Gabrys RL, Tabri N, Anisman H, Matheson K. Cognitive control ...
 • Dennis JP, Vander Wal JS. The cognitive flexibility inventory: Instrument ...
 • Inozu M, Gök BG, Tuzun D, Haciomeroglu AB. Does cognitive ...
 • Arici-Ozcan N, Cekici F, Arslan R. The relationship between resilience ...
 • Marroquín B, Tennen H, Stanton AL. Coping, emotion regulation, and ...
 • Troy AS, Shallcross AJ, Brunner A, Friedman R, Jones MC. ...
 • Malooly AM, Genet JJ, Siemer M. Individual differences in reappraisal ...
 • McRae K, Gross JJ. Emotion regulation. Emotion. ۲۰۲۰ Feb;۲۰(۱):۱ ...
 • Opitz PC, Cavanagh SR, Urry HL. Uninstructed emotion regulation choice ...
 • Ray-Yol E, Ülbe S, Temel M, Altan-Atalay A. Interpersonal emotion ...
 • Liu Y, Li H, Xu X, Li Y, Wang Z, ...
 • John OP, Gross JJ. Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality ...
 • Jazaieri H, McGonigal K, Lee IA, Jinpa T, Doty JR, ...
 • Xu C, Xu Y, Xu S, Zhang Q, Liu X, ...
 • Schäfer JÖ, Naumann E, Holmes EA, Tuschen-Caffier B, Samson AC. ...
 • Gross JJ. Emotion regulation: conceptual and empirical foundations ...
 • Dryman MT, Heimberg RG. Emotion regulation in social anxiety and ...
 • Pruessner L, Barnow S, Holt DV, Joormann J, Schulze K. ...
 • Gross JJ, John OP. Individual differences in two emotion regulation ...
 • Gutiérrez-Cobo MJ, Megías-Robles A, Gómez-Leal R, Cabello R, Fernández-Berrocal P. ...
 • Ehring T, Tuschen-Caffier B, Schnülle J, Fischer S, Gross JJ. ...
 • Ellis EM, Prather AA, Grenen EG, Ferrer RA. Direct and ...
 • Sun Y, BO S, LV J. Brain network analysis of ...
 • Zaehringer J, Falquez R, Schubert AL, Nees F, Barnow S. ...
 • Latif I, Hughes AT, Bendall RC. Positive and negative affect ...
 • O’Leary K, Bylsma LM, Rottenberg J. Why might poor sleep ...
 • Palmer CA, Oosterhoff B, Bower JL, Kaplow JB, Alfano CA. ...
 • Finlay-Jones AL. The relevance of self-compassion as an intervention target ...
 • غفاری جاهد، زهره؛ امینی، ناصر؛ دیره، عزت؛ میرزایی، کامران. مقایسه ...
 • Neff KD. Self-compassion: Theory, method, research, and intervention. Annual Review ...
 • Neff KD, Pommier E. The relationship between self-compassion and other-focused ...
 • McBride NL, Bates GW, Elphinstone B, Whitehead R. Self-compassion and ...
 • Paucsik M, Nardelli C, Bortolon C, Shankland R, Leys C, ...
 • Deniz M, Gunduz M. Öz-Anlayışın Yordayıcıları Olarak Psikolojik Katılık ve ...
 • Diedrich A, Hofmann SG, Cuijpers P, Berking M. Self-compassion enhances ...
 • ستاری، مریم؛ اشرفی علویجه، معصومه؛ جراح، الهه. پیش بینی تاب ...
 • Buysse DJ, Reynolds III CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer ...
 • Kirwan M, Svenson DW, Pickett SM, Parkhill MR. Emotion regulation ...
 • Buysse DJ, Reynolds III CF, Monk TH, Hoch CC, Yeager ...
 • آروین، مجتبی؛ رسولی، هادی؛ عاشوری، روح الله؛ صفرزاده، زیبا. ارتباط ...
 • سر آبادانی، الهه؛ مروتی، ذکر اله؛ بخشی، مریم. رابطه آشفتگی ...
 • Adie T, Steindl SR, Kirby JN, Kane RT, Mazzucchelli TG. ...
 • امیری پیجاکلایی، احمد؛ اکبری، مهدی؛ محمدخانی، شهرام؛ حسنی، جعفر. ارزیابی ...
 • Neff KD, Tóth-Király I, Yarnell LM, Arimitsu K, Castilho P, ...
 • Kocur D, Flakus M, Fopka-Kowalczyk M. Validity and reliability of ...
 • Sirois FM, Nauts S, Molnar DS. Self-compassion and bedtime procrastination: ...
 • Neff KD, Pommier E. The relationship between self-compassion and other-focused ...
 • Tran, T. H. & Tran, M. D. (۲۰۱۷). Evaluation of ...
 • چاووشی، حانیه؛ سرافراز، مهدی رضا؛ گودرزی، محمدعلی. نقش واسطه ای ...
 • Cleare S, Gumley A, Cleare CJ, O’Connor RC. An investigation ...
 • پور صالح؛ عطیه؛ سرپرست، علی. اثربخشی آموزش برخط برنامه شفقت ...
 • BaŞaran SK, GÖkdag C, Yildirim ZE. How does cognitive flexibility ...
 • Wang RN, Chang YC. Effect of Intrinsic Motivation on Junior ...
 • Khazaei S, Bababei M. The Role of Cognitive Flexibility and ...
 • حمزه ای، امین؛ آقا یوسفی، علیرضا. الگوی معادلات ساختاری زوجی ...
 • Gong L, Liu Q. Mobile Phone Addiction and Sleep Quality: ...
 • Mantua J, Helms SM, Weymann KB, Capaldi VF, Lim MM. ...
 • Grezellschak S, Jansen A, Westermann S. Emotion regulation in patients ...
 • تاثیر واقعیت درمانی بر تنظیم هیجان و شادکامی دختران مبتلا به پرخوری عصبی [مقاله ژورنالی]
 • Khanjani S, Foroughi AA, Bazani M, Rafiee S, Tamannaeifar S, ...
 • George, D. & Mallery, M. SPSS for Windows Step by ...
 • Byrne, B. M.Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, ...
 • حبیب پور، کرم؛ صفری شالی، رضا. راهنمای جامع کاربرد SPSS ...
 • داوری، علی؛ رضازاده، آرش. مدل سازی معادلات ساختاری با نرم ...
 • میرز، لاورنس اس؛ گامست، گلن؛ گارینو، ا.جی. پژوهش چندمتغیری کاربردی ...
 • نمایش کامل مراجع